03. feb 2014

Nyt fjernvarmelaboratorium kan dokumentere resultater af innovationsprojekter

Teknologisk Institut og Grøn Energi starter nyt testlaboratorium for fjernvarmekomponenter og systemløsninger.

Laboratoriet hedder DEIL. Det tager afsæt i Teknologisk Instituts stationære test- og kalibreringslaboratorier, der bl.a. dækker præisolerede fjernvarmerør, fjernvarmemålere, fjernvarmeunits og varmepumper. Som supplement til de eksisterende faciliteter er der udviklet et on site koncept beregnet på anvendelse i fm. test og dokumentation af solvarmeanlæg og varmepumper.

Således kommer DEIL til at rumme både stationære og mobile laboratorefaciliteter, der blandt andet kan benyttes af leverandører af solfangere eller varmepumper til at dokumentere ydelser ved fuldskalatest på varmeværkerne. Disse tests kan bruges hjemme og i eksportsammenhæng.

Fjernvarmeværker kan få dokumentation for effekten af forskellige innovative løsninger, der kan bruges i beslutningssammenhæng.

Og projektgrupper, der søger om tilskud fra EUDP, kan købe målings- og dokumentationsydelsen hos DEIL og dermed opnå en ensartet dokumentation og undgå at investere i måleudstyr, der ikke skal anvendes efter projektperioden.

For mere information Kontakt Morten Hofmeister på +45 4021 2228 eller mail mho@danskfjernvarme.dk