09. okt 2014

Kæmpe eksport af billig vindkraft

Når vindmøllerne snurrer, producerer de vedvarende energi. Men temmelig meget af den statsstøttede vindmøllestrøm eksporteres billigt udlandet, fordi der ikke er behov for det her hjemme, viser Grøn Energis bearbejdning af dataene om el-produktionen.

Elforsyning
Mere end en fjerdedel af den producerede vindmøllestrøm i Vestdanmark i 2013 blev eksporteret. Foto: Schutterstock

I Vestdanmark eksporterer man strøm, når der er for meget. Omvendt importerer man, når vindmøllerne ikke leverer og der mangler strøm. Oftest skyldes overskudskapaciteten, at vindmøllerne producerer mere end der er behov for. Det fører samtidigt til lave priser.

Grøn Energi har vi beregnet, at man i 2012 eksporterede el svarende til 16 procent af den totale vindproduktion til en pris, der i gennemsnit var 11 procent under den gennemsnitlige spotpris.

Tilsvarende importerede man strøm til en pris der var 5 procent dyrere end den gennemsnitlige spotpris. I 2013 eksporterede man el svarende til hele 27 procent af den samlede vindkraft til en pris der var 21 procent under gennemsnits spotprisen, og man importerede omvendt el, der var 15 procent dyrere end spotprisen.

Herhjemme kunne vindmølle-strømmen udnyttes og lagres i fjernvarmen, men udbredelsen af store varmepumper er ikke slået igennem. Primært på grund af afgifter, som gør det til en dårligere forretning for fjernvarmeværkerne end alternativerne.