15. feb 2023 Nyt fra Grøn Energi

Grøn Energi inviterer til Energipolitisk konference 2023

Temaet for Energipolitisk konference 2023 er ”Fjernvarme i en forandret verden” – og den 30. marts får du sektorens bud på, hvordan vi håndterer branchens nye virkelighed.

Hvordan vi håndterer den nye virkelighed, fjernvarmebranchen står overfor – både politisk og forsyningssikkerhedsmæssigt?

Det får du svaret på den 30. marts.

Grøn Energi inviterer nemlig til Energipolitisk konference 2023 i samarbejde med DBDH, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmens Informationsfond.

Temaet for årets konference er Fjernvarme i en forandret verden. Du hører derfor, hvad Folketingets partier forestiller sig at levere på den grønne omstilling i en tid med mere fokus på fjernvarme end nogensinde før.

Og du får en række eksperters perspektiver på, hvordan vi opretholder forsyningssikkerheden i Danmark.

Krigsforsker Peter Viggo Jakobsen slutter dagen af med et spændende oplæg, der samler op på et år med krigen i Ukraine – og de konsekvenser, den har medført.

Konferencen foregår i Den Sorte Diamant i København fra kl. 13 til 17.45. Herefter afholdes der et aftenarrangement med middag.

Tilmeld dig konferencen senest den 20. marts på dette link. Her kan du også se det fulde program for dagen.