15. feb 2023 Nyt fra Grøn Energi

Årsmøde skal føre til værdiskabende analyser

Sektorintegration og energieffektivitet bliver centrale elementer på Grøn Energi’s Årsmøde. Efterfølgende skal Grøn Energi tage afsæt i de fremlagte idéer, ønsker og viden på en workshop til nye analyser.

GE logo 700x420px

Traditionen tro nøjes Grøn Energi ikke alene med at afvikle sin årlige generalforsamling den 13. marts, men afvikler samtidig et Årsmøde, hvor der bydes på spændende oplæg og dialog mellem deltagerne. Det bliver gentaget i år, hvor deltagerne på årsmødet skal igennem en workshop, der peger fremad.

Generalforsamlingen er henlagt til formiddagen, mens Årsmødet bliver afviklet på den anden side af frokosten. Det altoverskyggende emne for Årsmødet bliver en workshop, hvor den fremtidige sektorintegration og energieffektivitet vil være helt central.

Forudsætningen for at finde en energi- og økonomisk effektiv måde at imødekomme det politiske mål om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, er en tæt alliance mellem en række sektorer som energi, industri, affald, landbrug og boliger.

- Det er planen, at Grøn Energi efterfølgende skal tage afsæt i de idéer, ønsker og viden, som deltagerne kommer frem med på dagen, og Grøn Energi bruger det som udgangspunkt deres arbejde med værdiskabende analyser, forklarer udviklings- og analysechef Jesper Koch.

Han peger bl.a. på, at vi ser ind i en fremtid, hvor infrastrukturen muligvis skal udbygges med større transmissionsnet, der kan transportere varme fra geotermi, datacentre og store PtX anlæg til de store forbrugssteder.

Samtidig skaber udbygningen af fjernvarmen – til at udfase både naturgas og olie – et nyt behov for beskæftigelse, som måske ikke er til stede. Ligesom udbygningen skaber flaskehalse for materialer som rør til fjernvarmenettene.

- Endelig er der en forventning om, at fremtidens fjernvarme i betydelig grad skal være drevet af elektricitet. Det rejser en problemstilling om, hvordan vi sikrer konkurrencedygtige og robuste forsyningsløsninger, der samtidig kan bidrage til sektorintegrationen, siger Jesper Koch.

Du kan læse mere om såvel generalforsamlingen i Grøn Energi som det efterfølgende Årsmøde, der bliver afholdt den 13. marts i Fjernvarmens Hus i Kolding – klik her for at komme til siden.