09. nov 2022 Nyt fra Grøn Energi

Temadag om overskudsvarme i december

Grøn Energi byder den 1. december på temadag, hvor der er fokus på, hvordan potentialet fra overskudsvarme kan blive udnyttet bedre.

Nu får du chancen for at både at blive klogere på at udnytte overskudsvarmens potentiale og samtidig få overblik over de rammer og den seneste lovgivning, der er for området. Dansk Fjernvarme afholder hemlig temadag om netop overskudsvarme torsdag den 1. december i Fjernvarmens Hus.

På temadagen vil deltagerne blandt andet kunne høre om et bud på en forretningsmodel, når et fjernvarmeselskab og et datacenter skal samarbejde om overskudsvarme. Men der vil også være andre emner, der bliver bredt ud på temadagen i Kolding.

Du således også kunne høre om fjernvarmens rolle i PtX og overskudsvarme fra transformerstationer. Og så kan du også blive klogere på definitioner, afgifter, og hvordan certificering af virksomheder til energieffektiviseringsordningen foregår.

På temadagen kommer der også repræsentanter fra Energistyrelsen, der skal fortælle om den nye bekendtgørelse om prisloft for overskudsvarme, der netop har været i høring.

Sidst men ikke mindst får du rig mulighed for at sparre med dine kolleger i branchen om, hvordan udfordringer relateret til overskudsvarme kan håndteres.

Du kan læse mere om det konkrete indhold for temadagen her – hvor du også kan melde dig til.