09. nov 2022 Nyt fra Grøn Energi

Nye inspirationskataloger fra Grøn Energi

Grøn Energi har været med til at komponere to nye inspirationskataloger – et for digitalisering og et for store varmepumper.

Fjernvarmeselskaberne efterlyser til stadighed inspiration til deres anlægsprojekter, og det bliver honoreret fra bl.a. Grøn Energi. Det er årsagen til, at medlemmerne af Dansk Fjernvarme i den seneste tid har fået to såkaldte inspirationskataloger.

Den ene katalog handler om digitalisering, der indeholder gode eksempler på digitaliseringsprojekter.  ”Inspirationskatalog: Digitalisering og datadreven drift i fjernvarmen” – præsenterer således 16 eksempler på digitalisering og datadreven drift i danske fjernvarmeselskaber.

Inspirationskataloget er udarbejdet i samarbejde mellem Grøn Energi og Dansk Fjernvarme, og det er særligt rettet mod fjernvarmeselskaber, der endnu ikke har haft mod på selv at gå i gang med digitaliseringen af deres fjernvarmeforsyning.

Det andet katalog – ”Inspirationskatalog for store varmepumper” – er i modsætning til det førnævnte katalog ikke nyt. Der er derimod tale om en opdatering af det allerede eksisterende inspirationskatalog.

Kataloget er i den nye version opdateret med driftsdata for Fjernvarme Fyn og Kalundborg. Herudover er der data fra DIN Forsynings projekt, som er under opførelse, og derfor ikke endnu har driftsdata med.

- Og så har vi krydret inspirationskataloget med lidt viden om mulighederne for el-tilslutning samt historikken for afgifter og tariffer, siger seniorkonsulent i Dansk Fjernvarme, John Elmertoft.

Du kan finde og downloade katalogerne fra Dansk Fjernvarmes hjemmeside:

Inspirationskatalog: Digitalisering og datadreven drift i fjernvarmen: https://www.danskfjernvarme.dk/aktuelt/nyheder/221025-digitaliseringskatalog-er-nu-klar.

Inspirationskatalog for store varmepumper: https://www.danskfjernvarme.dk/aktuelt/nyheder/arkiv/2022/221025-varmepumpe-katalog-er-opdateret.