14. okt 2022 Nyt fra Grøn Energi

Dialog og samarbejde skal sikre mere overskudsvarme fra datacentre

Dansk Fjernvarme har indledt et samarbejde med Datacenterindustrien for at få mere overskudsvarme fra datacentrene ind i fjernvarmen.

Overskudsvarme skal i fjernvarmenettet, og nu går Dansk Fjernvarme og Datacenterindustrien i dialog om, hvordan mere overskudsvarme fra datacentrene kan komme på fjernvarmenettet.

Alle er enige om, at datacentre har et stort potentiale for at kunne levere overskudsvarme til fjernvarmenettet. Aalborg Universitet anslår i sin ”Varmeplan Danmark 2021”, at datacentrene i 2045 kan levere op mod 10 procent af det samlede varmebehov til fjernvarmen i hele Danmark.

Dermed er der her og nu et godt stykke vej endnu. Energistyrelsen vurderer således, at overskudsvarme fra datacentre i dag kun udgør omkring én procent af den samlede varmeproduktion, mens DR.dk i en rundspørge konstaterer, at blot fire ud af i alt 54 datacentre, som de talte med, i dag leverer overskudsvarme til fjernvarmenettet.

På den baggrund har Dansk Fjernvarme og Datacenterindustrien indledt en dialog for at drøfte, hvordan det store potentiale kan udnyttes bedre, og hvilke hindringer der er for, at det ikke allerede er sket.

- For Dansk Fjernvarme handler dialogen og samarbejdet meget om, at vi gerne vil udvikle ”best-practice”-eksempler for vores medlemmer og få koordineret det sådan, at vores medlemmer har en færdig og ens pakkeløsning klar, når de går i dialog med datacentrene, fortæller konsulent i Dansk Fjernvarme, Casper Andersen.

Vi skal lære hinanden at kende
Der blev for en måneds tid siden taget hul på dialogen med en workshop mellem Dansk Fjernvarme og Datacenterindustrien. Det første møde blev afholdt i Fjernvarmens Hus med deltagelse af en række medlemmer fra de to organisationer.

Casper Andersen fortæller, at mødet først og fremmest viste, at parterne ser ens på behovet for at udnytte overskudsvarmen bedre, men også at parterne har brug for at lære hinanden bedre at kende.

- Datacentrene oplever, at de støder på modstand hos fjernvarmeselskaber, når de vil afsætte overskudsvarme til dem. Omvendt er det ikke altid, at fjernvarmeselskaberne har den store interesse i at få overskudsvarme, fordi behovet ikke nødvendigvis er der, forklarer Casper Andersen.

Han vurderer på den baggrund, at såvel fjernvarmeselskaberne som datacentrene mangler indsigt i hinandens verden og dagligdag, og at det er noget af det, som den fremtidige dialog også skal råde bod på.

EU-direktiv lægger pres på
Samtidig er der måske noget på vej i horisonten. EU har vedtaget et direktiv, der betyder, at fremtidige datacentre skal kobles til fjernvarmenettet, med mindre de kan bevise, at det ikke er teknisk eller økonomisk muligt.

Det er naturligvis en presbold for ikke mindst datacentrene, men det lægger også et pres på fjernvarmeselskaberne for at indgå i en aktiv og positiv dialog med datacentrene. Særligt når det handler om datacentre, der er på vej til at blive etableret.

- Det er jo noget, der går begge veje. Nye datacentre skal tænke i at placere sig fordelagtigt i forhold til fjernvarmen og allerede i projekteringen tænke ind, at fjernvarmeselskaberne skal kunne aftage overskudsvarmen. Og det kan naturligvis kun ske via en aktiv dialog, siger Casper Andersen.