30. mar 2022 Nyt fra Grøn Energi

Kom til træning i udnyttelse af overskudsvarme

Det EU-støttede ReUseHeat-projekt præsenterer fire træningssessioner i udnyttelse af overskudsvarme. Sessionerne giver mulighed for at lære af fire spændende cases fra flere lande.

Fire forskellige cases inden for overskudsvarme får sat spotlyset på sig, når ReUseHeat-projektet inviterer til træningssessioner i netop overskudsvarme.

ReUseHeat-projektet byder nu på muligheden for at deltage fire såkaldte træningssessioner om overskudsvarme. Sessionerne kommer til at foregå online og er som nævnt et led i det flerårige og internationale ReUse-Heat-projekt, der siden 2017 netop har fokuseret på udnyttelse af overskudsvarme.

Sessionerne er dels en tryk-test af, hvor langt fire konkrete cases er kommet i forhold til udnyttelsen af overskudsvarme – og så er de en glimrende mulighed for at høre om, og lære af, fire europæiske cases inden for overskudsvarme.

Tilmeldingen er åben allerede nu lige her.

De fire sessioner vil have forskelligt fokus i og med de tager afsæt i fire forskellige cases.

Den første vil fokusere på overskudsvarmen fra et hospital i Madrid. Den næste handler om et spildevandsanlæg i Frankrig og derefter følger en session om en metrostation i Berlin. Til sidst sluttes af med en session om et datacenter i Braunschweig.

Træningssessionerne vil indeholde forelæsninger, diskussioner og virtuelle rundture på demonstrationsstederne. De vil indeholde både tekniske resultater såvel som resultater forbundet til forretningsmodeller samt erfaringer fra demonstrator.

Forelæsning, problemløsning og virtuel tour
Konkret vil der være tre dele i hver session. Første del er en forelæsning omkring potentialer og forretningsmodeller med fokus på det enkelte demonstrationssite samt den relevante overskudsvarmekilde. Forelæsningsholdere vil være Steffen Nielsen fra Aalborg Universitet og Kristina Lygnerud, IVL. Der vil også være en præsentation fra selve demonstrationssitet.

Anden del består af en problemløsningsworkshop, hvor deltagerne bliver delt ind i grupper og får lov til at komme med bud på løsninger på nogle af de problemstillinger, som er opstået i løbet af projektets levetid.

Den sidste del vil være en virtuel tour af demonstrationssitet, efterfulgt af en Q&A-session med mulighed for at stille spørgsmål til projektdeltagerne.

Vigtige tidspunkter:

  • 6. april kl. 10-13. Case: Hospitalet i Madrid
  • 26. april kl. 10-13. Case: Dashboard i Nice/la Seyne Sur Mer
  • 4. maj kl. 10-13. Case: Metroen i Berlin
  • 24. maj kl. 10-13. Case: Datacenteret i Braunschweig.
Tilmeldingen er som nævnt åben.