24. feb 2022 Nyt fra Grøn Energi

Årsdag får fokus på sektorintegration

Grøn Energi afholder både generalforsamling og Årsdag den 17. marts – på Årsdagen bliver der oplæg og debat om fjernvarmens samfundsbidrag. 

GE logo 700x420px

I dag er 72 procent af fjernvarmen i Danmark baseret på grønne kilder. Det er resultatet af den vældige forandring, som fjernvarmesektoren allerede har været igennem, og som vil blive accelereret frem mod 2030 med udfasning kul, olie og naturgas.

Fjernvarmen vil i de kommende år indtage en nøglerolle i den danske erhvervs- og energiforsyning. Det kommer til at ske gennem tætte alliancer med industri, landbrug og andre dele af energiforsyningen, hvor fjernvarmen kommer til at bidrage positivt til erhvervenes konkurrencedygtighed.

Elsektoren og fjernvarmen har i årevis indgået i et godt makkerskab – en sektorintegration for to – med fordele for begge parter.

- Næste skridt bliver, at fjernvarmen gennem samarbejder med industri om at udnytte overskudsvarme fra fx datacentre og PtX-anlæg og måske landbrugets pyrolysefremstilling automatisk kommer til at skabe bedre konkurrencedygtighed for disse sektorer, siger Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi, og kalder det for ”en slags udvidet sektorintegration”.

Et er dog ønsker til den fremtidige grønne forsyning og alliancemulighed; et andet er så, om fjernvarmen er klar til at rykke på denne mulighed?

- Det vil jeg klart mene, vi er i fjernvarmen. Mange selskaber er allerede i gang med konkrete projekter. Tag fx Fjernvarme Fyn som både har projekter med datacenter, med ressourcehåndtering og CCS, med kuludfasning og grøn forsyning af de mange gartnerier på Fyn. Jeg kan nævne mange flere fjernvarmeselskaber der har tilsvarende projekter, siger Jesper Koch.

Det bliver omdrejningspunktet for den Årsdag, som Grøn Energi inviterer sine medlemmer til i Fjernvarmens Hus under overskriften ”Fjernvarmens samfundsbidrag”. Årsdagen bliver afviklet i direkte forlængelse af generalforsamlingen i Grøn Energi fra kl. 13 til kl. 15.

Her vil du ud over indlæg fra Fjernvarme Fyn også få de seneste nyheder fra CIP om, hvordan man i samarbejde mellem Reno-Nord med CCS og Aalborg Forsyning skaber forretning på grøn metanol for skibe og lastbiler. Endelig er der indlæg om, hvordan et samarbejde mellem TVIS og Crossbridge Energy Fredericia skaber forretning i PtX og overskudsvarme i Trekantområdet.

Læs mere om Årsdagen her: https://www.danskfjernvarme.dk/arrangementer/temadag/%C3%A5rsm%C3%B8de-hos-gr%C3%B8n-energi-om-fjernvarmens-samfundsbidrag

Læs mere om generalforsamlingen i Grøn Energi her: https://www.danskfjernvarme.dk/arrangementer/generalforsamling/generalforsamling-i-gr%C3%B8n-energi-2022