21. dec 2021 Nyt fra Grøn Energi

Grøn Energi skal lede projekt om PtX i hovedstaden

Grøn Energi har fået tilsagn om at være leder af et undersøgende projekt om PtX-muligheder i Region Hovedstaden. 

Grøn Energi skal i samarbejde med Aalborg Universitet og Region Hovedstaden forsøge at belyse potentialer og partnerskabsmuligheder for, hvordan PtX og overskudsvarme herfra kan integreres i planlægning af varmesystemet i hovedstadsområdet.

Projektet strækker sig over halvandet år, og med start i januar 2022 forventes det, at projektet allerede i sommeren 2022 vil kunne præsentere første udgave af kortlægningen.

Aalborg Universitet vil være bannerfører på udarbejdelsen af en kortlægnings- og analyseindsats, der skal give en kvalificeret vurdering af, hvor og hvornår der er behov for supplerende kapacitet i varmeforsyningen i hovedstadsområdet.

Den supplerende kapacitet vil potentielt kunne dækkes af overskudsvarme, hvorfor det er en del af målsætningen med projektet at identificere oplagte lokationer for demonstrationsprojekter.

Workshops
Målet for projektet er at opnå lokal forankring i regionen. Det skal opnås gennem tre workshops, hvor interessenteraktører fra området vil blive inviteret ind til dialog for at arbejde med de problemstillinger, som findes i området.

Her vil analysen blive præsenteret i sine forskellige faser, og aktørerne vil have mulighed for at komme med input til yderligere kvalificering af arbejdet.

Endeligt vil projektet identificere og indgå i dialog med aktører, som det kan være relevant at indgå i et partnerskab, der retter sig mod et egentligt demonstrationsprojekt i området. Det er forventningen at skabe en bred forankring blandt forskellige aktører i Region Hovedstaden.

Samtidig er der en forventning om at skabe et værktøj, der kan indgå i energiplanlægningen i regionen. Det skal være et værktøj, der kan være behjælpelig med integrationen af overskudsvarme fra PtX i fjernvarmeforsyningen i regionen. Værktøjet skal være brugbart for både myndigheder såvel som private aktører.