21. dec 2021 Nyt fra Grøn Energi

Drejebog er i støbeskeen

Grøn Energi er klar til at tage fat på en drejebog om fossilfri spids- og reservelast for Energistyrelsen.

Allerede nu står det fast, at Grøn Energi det første halve år af 2022 sammen med DFP - Dansk Fjernvarmes Projektselskab – skal udarbejde en drejebog om fossilfri spids- og reservelast for Energistyrelsen.

Fokus vil være på, hvordan beslutningstagere ved små og mellemstore fjernvarmeselskaber sammen med rådgivere og andre interessenter kan træffe beslutning om, hvordan de enkelte varmeværker får udfaset fossile brændsler til produktion af spids- og reservelast.

Jesper Koch forklarer, at projektet vil undersøge relevante teknologier, brændsler og lagringsmidler, og hvordan fleksibiliteten af disse kan anvendes til at udligne priser og kapacitet i elsystemet.

- En målsætning med projektet er gennem høj faglig kvalitet og høj formidlingskvalitet at hjælpe beslutningstagere i fjernvarmesektoren til at sikre en så godt som 100 procent grøn fjernvarmeforsyning, siger Jesper Koch.

Han tilføjer, at han håber på, at projektet vil kunne indgå i Regionalmøderne i foråret 2022 – men at det bl.a. afhænger af, hvordan corona-situationen udvikler sig i de kommende uger og måneder.