18. nov 2021 Nyt fra Grøn Energi

Virksomheder hilser Varmeplan Danmark velkommen

Nu er planen der, og når rammevilkårene er på plads, er det bare med at komme i gang med få gjort varmeforsyningen endnu mere grøn, lyder det samstemmende fra tre danske virksomheder.

- Det eneste, vi mangler, er politisk vilje og de rette investeringer til at sætte gang i denne del af den grønne omstilling, lyder det fra koncerndirektør i Danfoss, Lars Tveen. Foto: Jesper Voldgaard.

Da Aalborg Universitet lancerede Varmeplan Danmark 2021, fik den masser af ros fra tre danske virksomheder, der netop har fokus på grøn omstilling: Danfoss, Grundfos og Innargi. Det skyldes ikke mindst, at de tre virksomheder har efterspurgt en rettesnor for, hvordan sektorkobling både skal fremme udbygning og fremtidssikring af varmeforsyningen i Danmark i kombination med at styrke den grønne omstilling.

Varmeplan Danmark 2021 slår fast, at varmesektoren kan omstilles hurtigt og med teknologier, som allerede findes i dag. Det sker på baggrund af den nyeste viden om energiforbrug, overskudsvarme og teknologi som grundlag for at vurdere potentialer og balancer mellem fx individuel opvarmning og opvarmning med fjernvarme.

- Denne rapport fra Aalborg Universitet viser en plan, der gør det muligt at handle allerede i dag. De nødvendige løsninger findes. Det eneste, vi mangler, er politisk vilje og de rette investeringer til at sætte gang i denne del af den grønne omstilling, lyder det fra koncerndirektør i Danfoss, Lars Tveen.

Han peger på, at der skal være fokus på energieffektivt, digitalisering og øget brug af overskudsvarme, fordi det både økonomisk og teknisk er den rette vej at slå ind på, hvis det danske samfund vil reducere energiforbruget og CO2 udledningen.

Det kan gå hurtigt
Carsten Østergård Pedersen – Head of District Energy hos Grundfos – mener, at analysen fra Aalborg Universitet peger på, at den grønne omstilling kan komme i gang med tekniske og digitale løsninger, som vi allerede kender i dag.

- Varmeplan Danmark fra Aalborg Universitet viser, at det kan ske både hurtigt og økonomisk fordelagtigt med fjernvarmen – f.eks. ved at udnytte den overskudsvarme fra industrier og datacentre som ellers ville gå til spilde, siger han og understreger nødvendigheden af, at tænke på tværs af sektorer for at få den mest energieffektive og grønne varme.

Innargi A/S – der er ejet af A.P. Møller Holdning – peger på, at der hurtigst muligt skal findes de rette rammevilkår for varmeforsyningen.

- Vi har manglet en samlet plan for varmesektoren og vel at mærke set i sammenhæng med resten af energisystemet. Det har vi fået nu. Og jeg glæder mig selvfølgelig over, at fjernvarme bl.a. baseret på mere overskudsvarme og mere geotermi, vurderes så fordelagtigt mange steder set i et økonomisk og miljømæssigt perspektiv, siger Samir Abboud, adm. direktør for Innargi A/S.

Her kan du læse og downloade analysen fra Aalborg Universitet: https://vbn.aau.dk/da/projects/varmeplan-danmark-2021-en-klimaneutral-varmeforsyning