16. nov 2021 Nyt fra Grøn Energi

Overskudsvarme skubber sorte kul ud på Fyn

Fjernvarme Fyn er storaftager af overskudsvarme fra det datacenter, som Facebook har anlagt ved Odense. 

Fjernvarme Fyn har opført en vekslercentral ved Facebook, så de kan aftage og udnytte overskudsvarmen fra Facebook milliard-dyre datacenter ved Odense. Foto: Fjernvarme Fyn.

Det var på ingen måde nyt for Fjernvarme Fyn at udnytte overskudsvarme fra industrivirksomheder, da den globale it-gigant Facebook for nogle år siden annoncerede, at den ville anlægge et flere milliarder kroner dyrt datacenter ved Odense. Men der er markant forskel på mængden af overskudsvarme, som Fjernvarme Fyn tog imod før og efter ankomsten af Facebook.

Kim Winther, der er udviklingschef hos Fjernvarme Fyn, forklarer, at de aftaler om overskudsvarme, som man havde, inden Facebook slog rødder i den fynske muld, kunne give varme til nogle hundrede; måske op til 1.000 husstande.

- Nu leverer Facebook alene overskudsvarme til det, der svarer til knap 7.000 husstande, og når den seneste udbygning af datacentret er slut i 2023, vil det kunne dække varmebehovet hos omkring 12.000 husstande, vurderer han.

Kuludfasning var drivkraften
Dermed når Fjernvarme Fyn også i mål med det, der har været den helt centrale drivkraft for dem, da de valgte at indgå aftalen om at aftage overskudsvarme fra Facebook: Nemlig at det skal medvirke til, at Fjernvarme Fyn helt og holdent – og så hurtigt som muligt – kan udfase kul som brændsel.

Her og nu er det målsætningen, at det skal ske allerede i 2022, og samarbejdet med Facebook er i sig selv ikke nok til at sikre det, men det er en væsentlig bidragsyder. Og overskudsvarme – ikke kun fra Facebook – vil også i fremtiden være et vigtigt element i den samlede strategi.

- Vi afsøger løbende markedet for overskudsvarme i og omkring Odense. Vi har efterhånden fat i de fleste af de store kilder, og vi forsøger i det hele taget at samle alle de joules op, der er rundt omkring, forklarer Kim Winther og tilføjer:

- Vi har helt generelt den filosofi, at Fjernvarme Fyn skal medvirke til, at vi undgår spildvarme, som vi gør med overskudsvarme. Det er lige netop det, som særligt fjernvarmeselskaberne kan bidrage med i den grønne omstilling.

Fjernvarme Fyn bakker således op om Odense Kommunes mål om klimaneutralitet i 2030, og det betyder konkret, at fjernvarmeselskabet – der er landets tredjestørste – blandt andet også ser Carbon Capture sammen med andre tiltag som en stor del af vejen til klimaneutralitet.

Prisloft er unødvendigt
I forhold til overskudsvarme understreger han dog, at udnyttelsen af overskudsvarme også i fremtiden vil være central for Fjernvarme Fyn, og i det lys glæder Fjernvarme Fyn sig over, at politikerne i Folketinget midt i september offentliggjorde en aftale, der skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme.

Kim Winther betoner, at han endnu ikke har nærstuderet aftalen helt i dybden, men han ser dog allerede nu mindst én torn – som i øvrigt også er én, som Dansk Fjernvarme har påpeget: Kravet om prisloftet.

- Vi er ikke begejstrede for det prisloft, der er en del af aftalen. Vi mener, at fjernvarmeselskaberne godt kan nå frem til fornuftige vilkår med leverandørerne efter de lokale forhold, uden at skulle forholde sig til et administrativt besluttet prisloft – i virkeligheden kunne man måske forestille sig, at prisloftet går hen og bliver et pejlemærke for leverandørerne, og så får fjernvarmeselskaberne ikke de mest omkostningseffektive løsninger, siger Kim Winther.

Han afviser endvidere myten om, at leverandører generelt skulle tænke i at producere overskydende varme for at have en profit på det.

- Jeg har svært ved at se for mig, at for eksempel datacentre skulle købe mere energiforbrugende servere for at kunne lave mere overskudsvarme. Der kan selvfølgelig være nogle sektorer, hvor det finder sted, men det er i mine øjne ikke en holdbar forretningsmodel. Som det også fremgår af de nyeste tanker i EU’s ”Fit for 55” tror jeg mere på, at brugen af overskudsvarme fra data og andre industrielle processer til fjernvarme  i stigende grad bliver en form for ”license to operate”, siger Kim Winther.