15. nov 2021 Nyt fra Grøn Energi

Aalborg Universitet: Det er en rigtig god idé med mere fjernvarme

Varmeplan Danmark 2021 slår entydigt fast, at mere fjernvarme og mere energieffektivitet bør være de helt centrale elementer i Danmarks grønne omstilling.

Opskriften på den økonomisk- og ressourcemæssigt bedste rute til et grønt Danmark går via mere fjernvarme og en markant bedre energieffektivitet. Faktisk bør op imod 70 procent af Danmarks nettovarmebehov dækkes af fjernvarme i fremtiden.

Det vurderer professor i energiplanlægning, Brian Vad Mathiesen. Han står, sammen med forskerkollegaer fra Aalborg Universitet, bag analysen Varmeplan Danmark 2021, der blev lanceret tidligere på efteråret.

Står det til forskerne, skal den forstærkede danske satsning på fjernvarmen i praksis ske ved at omkring 70-75 procent af de nuværende danske naturgasfyr udskiftes med fjernvarmeinstallationer. Dertil kommer, at en del boliger med oliefyr, individuelle biobrændselsfyr og elvarme med fordel kan tilkobles fjernvarmen.

- Varmeplan Danmark 2021 viser mange ting, men overordnet er den en rute til det fremtidige energisystem, der giver et klimaneutralt Danmark baseret på 100 procent vedvarende energi. Vil vi opnå det, så er mere fjernvarme og markante energibesparelser en rigtig god idé, fastslår Brian Vad Mathiesen.

Overskudsvarme og store varmepumper er nøglen
Forskernes analysearbejde viser også, at evnen til at opsamle overskudsvarme bliver afgørende for, hvor meget fjernvarmen vil kunne udvikle sig.

- Det er vigtigt, at vi får udnyttet overskudsvarme via fjernvarmen. Det er der et meget stort potentiale for. Dertil kommer, at der i fremtiden kommer flere datacentre på dansk grund og at der etableres PtX-anlæg. Begge med overskudsvarme, fjernvarmen kan bruge. Jo mere overskudsvarme, vi kan udnytte, jo mere fjernvarme har vi behov for, vurderer Brian Vad Mathiesen.

Han peger også på, at brugen af store varmepumper i fjernvarmesektoren er et meget væsentligt element i fremtidens energisystem.

- Elektrificering via fjernvarme er intelligent elektrificering. Det giver nemlig en fleksibilitet, de individuelle varmepumper ikke har og det betyder blandt andet, at vi sparer på kapacitetsbehovet i elnettet.

Fjerdegenerations fjernvarme
Brian Vad Mathisen beskriver fremtidens fjernvarmesektor med begrebet ”fjerdegenerations fjernvarme”. Fjernvarmen har siden sin fødsel udviklet sig i generationer fra den første, hvor fjernvarmen var et simpelt system med et varmeværk i den ene ende, et ledningsnet i midten og en stribe kunder i den anden ende, til den fjerdegenerations fjernvarmesektor, der er under udvikling i dag.

I fjerde generation er fjernvarmen kendetegnet ved blandt andet at have adskillige varmekilder i varierende størrelse, helt ned til at overskudsvarmen fra et supermarked kan dække en håndfuld husstandes fjernvarmebehov. Det er en kompleks og i stigende grad digital fjernvarmesektor og det er der ifølge professoren brug for. Det går nemlig ikke, at fjernvarmesektoren hviler på laubærene.

- Alle fjernvarmeselskaber bør arbejde aktivt med varmeplaner. Og så skal der ske en væsentlig digitalisering, som kan hjælpe med at finde de mulige besparelser alle steder i kæden fra produktionsanlæg til forbruger, så temperaturen i nettet kan sænkes og vi kan spare på energien. Det er en løbende udvikling, der konstant skal være fokus på, siger Brian Vad Mathiesen.

Ro på – og fuld fart frem
Der er ifølge Brian Vad Mathiesen rigtig gode muligheder for at opfylde Varmeplan Danmark 2021 med det udgangspunkt vi har lige nu.

- Langt henad vejen har vi fornuftige rammer om den danske fjernvarme, eksempelvis med den aftale om overskudsvarme der kom i september. Vi kunne godt bruge bedre betingelser for geotermi, men ellers er vi i store træk klar i affyringsrampen, siger Brian Vad Mathiesen.

Han opfordrer derfor til, at der nu indfinder sig en arbejdsro:

- Hvis vi nu gerne ville forhindre den gode udvikling, så skal vi endelig blive ved med at diskutere rammebetingelserne igen og igen. Så sker der nemlig intet, for så er der ingen der tør investere. Med andre ord: Vi skal bruge ro og lade fjernvarmen indfri sit potentiale i samspil med de andre dele af energisektoren og samfundet, siger han.

Derudover er det ifølge energiprofessoren vigtigt at kommunerne sætter turbo på planlægningsarbejdet.

- Alle 98 kommuner skal lave opdaterede, strategiske energiplaner. Helst inden for et år. I Varmeplan Danmark 2021 bringer vi forskellige bud på Danmarkskort, der ud fra vores modeller peger på, hvor det er god idé at udrulle fjernvarme og hvor det vil være fornuftigt at placere PtX-anlæg og datacentre. Men den helt konkrete planlægning fra hus til hus finder jo sted i kommunerne. De planer bør rumme nogle klare signaler. Vi skal eksempelvis ikke have de individuelle varmepumper ind i de nuværende naturgasområder, hvis der er en bedre mulighed i form af fjernvarme, mener Brian Vad Mathiesen.