12. nov 2021 Nyt fra Grøn Energi

De andre sektorer bliver gjort bedre af fjernvarmen

Fjernvarmeselskaberne kan levere integrationen mellem energi, erhverv og boliger for at styrke den grønne omstilling. Dermed er det fjernvarmen, der gør alle de andre bedre, fastslår analysechef i Dansk Fjernvarme, Jesper Koch.

- I alle energiomdannende processer sker der en varmeproduktion, der normalt bliver til spildvarme. Men i Danmark har vi et veludviklet fjernvarmesystem, og det betyder, at vi kan omsætte den overskydende varme fra forskellige industriprocesser til varme i en masse boliger og bygninger, siger Jesper Koch. Foto: Jesper Voldgaard.

Danmark har et ambitiøst 70-procent klimamål, men det er indenfor rækkevidde at nå det, hvis der sker en integration mellem en række sektorer, der står for de største udledninger af drivhusgasser.  Det drejer sig om sektorerne el, fjernvarme, gas, industri, affald, landbrug og boliger.

Integrationen – eller samarbejdet – mellem sektorerne skal fungere, hvis det skal lykkes at omdanne Danmark til et grønt samfund. Det giver fjernvarmen en mulighed for at stå helt centralt, fordi netop fjernvarmen har den unikke egenskab, at den gør alle de andre bedre. Sådan lyder vurderingen fra analysechef Jesper Koch, Dansk Fjernvarme.

Overskudsvarmen samles op
Helt konkret har fjernvarmen nemlig den egenskab, at den kan udnytte overskudsvarmen fra de forskellige sektorer og omsætte den til opvarmning af erhverv, boliger og bygninger. Og netop det faktum, at fjernvarmen kan udnytte – og ofte også lagre – overskudsvarmen fra andre processer, styrker både økonomien og effektiviteten i mange af de tiltag, der skal til for at gøre eksempelvis landbrug grønt i fremtiden.

- I alle energiomdannende processer sker der en varmeproduktion, der normalt bliver til spildvarme. Men i Danmark har vi et veludviklet fjernvarmesystem, og det betyder, at vi kan omsætte den overskydende varme fra forskellige industriprocesser til varme i en masse boliger og bygninger, forklarer Jesper Koch.

Stort potentiale
Udnyttelse af overskudsvarme fra diverse processer sker allerede i dag, men i begrænset omfang. Aalborg Universitet har fremlagt en ny analyse – ”Varmeplan Danmark 2021”. Analyser slår fast, at overskudsvarme fra industrien i dag samlet dækker 2-3 procent af det danske varmebehov.

Hvis sektorintegrationen kommer i gear, vil overskudsvarme fra industri, PtX og datacentre samt varmeudvinding fra geotermi derimod kunne dække op mod 30 procent allerede i 2030. Og næsten 50 procent i 2050.

Dertil kommer, at fjernvarmeselskaberne kan balancere elproduktionen fra de store vindmøller. Det samme gælder for elproduktionen fra sol. Fjernvarmen kan også anvende grøn strøm direkte til at producere varme effektivt i stor skala via de store, effektive varmepumper.

På den måde er fjernvarmen også med til at gøre den grønne omstilling af den danske elproduktion langt mere effektiv. Uden fjernvarmen havde der været store mængder grøn strøm, som vi ikke ville kunne udnytte på hjemlige danske breddegrader.

- Der er et enormt potentiale, hvis vi formår at få integreret de forskellige sektorer med overskudsvarmen som den helt centrale driver, fordi vi kan udnytte den i de kollektive varmesystemer. Men fjernvarmen kan også mere end det – fx kan de balance el-systemerne og skabe ekstra finansiering i brintproduktionen, opsummerer Jesper Koch.