22. jun 2021 Nyt fra Grøn Energi

Energistationer og elsystemets muligheder

Grøn Energi afholdt både bestyrelsesmøde og strategitemadag med fokus på energistationer med sektorintegration og elsystemets muligheder og faldgruber.

GE logo 700x420px

Mandag den 14. juni var der ”double-up” for bestyrelsesmedlemmerne i Grøn Energi, da der både var bestyrelsesmøde og efterfølgende strategitemadag i Fjernvarmens Hus i Kolding. Temadagen havde fokus på to ting: Sektorintegration via energistationer og både muligheder og faldgruber i elsystemet.

Udviklings- og analysechef  Jesper Koch fortæller, at Grøn Energi i den kommende periode retter kikkerten ekstra meget på netop de to områder indenfor energiforsyningen.

- For at sikre en succesfuld sektorintegration med fjernvarmen som krumtap, drøftede bestyrelsen på sit møde, at konsolidering og samarbejde i branchen er mere nødvendigt end nogensinde, siger Jesper Koch.

Bestyrelsesmødet blev afviklet om formiddagen, og om eftermiddagen var der indbudt til en strategi-temadag, der bød på en god debat om elsystemet.

Energistyrelsen præsenterede bl.a. første step på deres analyse af elforsyningssikkerhed og konsekvenser for fjernvarmen, hvis fossile brændsler forbydes, og der sker betydelig reduktion af biomasseanvendelsen, jf. Klimaaftalen fra 2020.

- Det ser ikke godt ud i 2035 for elforsyningssikkerheden, hvor antallet af minutter uden strøm i Danmark vil blive mangedoblet, hvis der ikke tænkes smart; herunder at styrke samarbejdet med el-, gas- og fjernvarmesystemerne, fortæller Jesper Koch.

Se mere om arrangementet på https://www.danskfjernvarme.dk/arrangementer/temadag/fjernvarmens-rolle-i-elektrificeringen.