16. jun 2021 Politisk

PtX og fjernvarme hører sammen

Bag det planlagte 1 GW PtX-anlæg i Esbjerg står Copenhagen Infrastructure Partners, der ser fjernvarmen som en oplagt partner, når det gælder udnyttelse af overskudsvarme fra produktion af grøn brint- og ammoniak.

- Vores aktuelle hovedprioritet er at få succes med anlægget i Esbjerg, og forhåbentlig kan det hjælpe flere PtX-projekter på vej i Danmark og andre lande, siger Karsten Uhd Plauborg, CIP. Foto: Bax LIndhardt.

Som en stabil og langsigtet aftager af overskudsvarme er fjernvarmen en central partner, når det gælder etableringen af fremtidens PtX-anlæg i Danmark.

Sådan lyder meldingen fra Copenhagen Infrastructure Partners, som planlægger et stort PtX-anlæg i Esbjerg med 1 GW elektrolysekapacitet, der skal producere CO2-fri ammoniak til anvendelse i gødning og skibsbrændstof.

- Omkostningerne i Danmark er generelt høje, og derfor er det vigtigt med høj energieffektivitet i store danske PtX-løsninger. Her er fjernvarmen afgørende for at sikre den nødvendige energiudnyttelse på den lange bane. Ud over vores primære produkt – ammoniak – ved vi, at fjernvarmen kan aftage varmen mange år frem, og det giver et godt grundlag for den langsigtede investering, som et anlæg til 1 milliard Euro er, siger Karsten Uhd Plauborg, partner i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

CIP samler institutionelle investorer til store projekter, der udvikler og etablerer grønne energiløsninger i Danmark og resten af verden. Nu står CIP over for at skulle samle investorer, der vil investere 7,5 milliarder kroner i det planlagte PtX-anlæg i Esbjerg, som skal stå klar til drift i 2026.

Med sin 1 GW elektrolysekapacitet bliver det et af de største energianlæg af sin slags i Europa og et af verdens største annoncerede PtX-anlæg. I forbindelse med processerne på PtX-anlægget udvikles væsentlige mængder overskudsvarme: Først i elektrolyseprocessen, hvor vand spaltes i brint og ilt, og derefter i processen når brint og kvælstof omdannes til ammoniak.

- Vores beregninger viser, at cirka 10 procent af anlæggets samlede effekt på 1 GW kan udnyttes til varmeformål, altså cirka 100 MW, når værket kører ved fuld last. Værket vil dog ikke køre konstant, men formodentlig 50-70 procent af tiden, da der er et samspil med elproduktionen fra havmøller, siger Karsten Uhd Plauborg, som forventer, at PtX-anlægget kan levere vand ved temperaturer på 70-85 °C.

Langsigtet aftager af overskudsvarme
CIP har lige fra begyndelsen af projektet haft kontakt til nøgleaktører i Esbjerg.

- Vi har fra dag 1 haft DIN Forsyning, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn med som partnere i projektet, fordi den lokale forankring og deltagelse er helt afgørende. Vi skal lave et langtidsholdbart projekt, som de lokale partnere kan se fordelene ved. Når det gælder overskudsvarmen, har vi ikke forhandlet med andre end DIN Forsyning. Vi skal have en stabil aftager af overskudsvarme 25-30 år frem - i hele PtX-anlæggets levetid. Kommercielle aftagere kan have vanskeligt ved at indgå langsigtede aftaler, men fjernvarmen er der også om 30 år, så den er en stærk partner i projektet, siger Karsten Uhd Plauborg.

Han ser PtX som en enestående mulighed for lande med høj andel af grøn energi, der i fremtiden ønsker en bæredygtig produktion af produkter, som i dag importeres, for eksempel ammoniak. Danmark importerer årligt 600.000 ton kvælstofholdig gødning produceret ved hjælp af naturgas som feedstock til ammoniak. Hele den mængde ammoniak kan anlægget i Esbjerg producere CO2-frit.

- I takt med at man nærmer sig 100 procent grøn strømforsyning i elsystemet, får man brug for meget fleksible aftagere af strøm, og her er det oplagt, at der kommer flere kommercielle aftagere i industriel skala, for eksempel PtX-anlæg, som kan hjælpe med at balancere nettet, siger Karsten Uhd Plauborg.

Esbjerg er blevet valgt til det planlagte PtX-anlæg af flere grunde: Dels kommer der havmøllestrøm i land tæt på, dels giver havnen muligheden for at lave en bunkringshub med grøn ammoniak til skibsfarten, dels er der kort afstand til afsætningsmuligheder til tyske kunder, foruden nærhed til danske landbrugskunder, som anvender ammoniakken i gødning.

- Der er to forhold, som gør, at vi nu ønsker at investere i PtX: For det første at der er en globalt øget efterspørgsel på grønne varer, for det andet at prisen på grøn strøm fra vind og sol nu er så langt nede, at man kan lave en langsigtet business case, som giver vores investorer et fornuftigt og sikkert afkast, siger Karsten Uhd Plauborg.

Grøn gødning og skibsbrændstof
Der udestår stadig en række vigtige aftaler, før PtX-projektet i Esbjerg kan blive til virkelighed: Blandt andet aftaler med de energiselskaber, som skal levere den grønne havmøllestrøm, og de kunder, som skal aftage ammoniakken til enten gødning eller skibsbrændstof.

- Ud over de kommercielle aftaler er der nogle rammevilkår, som helst skal justeres for, at vi kommer i mål. Ikke mindst skal vi have en mere omkostningsægte nettarif, så vi kan købe strømmen til en rimelig pris. Derudover så vi gerne, at man lagde CO2-beskatning på varer importeret til EU, så vi konkurrerer på lige vilkår, og at vi kan blive undtaget for RED II-direktivets krav om samtidig etablering af grøn energiproduktion. Disse udfordringer gælder ikke kun for Esbjerg-projektet, men vil udfordre andre kommende PtX-anlæg. Alternativt kan udviklingen af PtX komme til at afhænge af subsidier, men vi vil helst lave projekter på kommercielle vilkår, Det kræver dog, at skævvridninger i markedet rettes, og at forurening pålægges en betaling, siger Karsten Uhd Plauborg.

Ud over Esbjerg kan andre store danske fjernvarmenet blive oplagte partnere i kommende PtX-anlæg, når det gælder udnyttelsen af overskudsvarmen.

- Vores aktuelle hovedprioritet er at få succes med anlægget i Esbjerg, og forhåbentlig kan det hjælpe flere PtX-projekter på vej i Danmark og andre lande. Vi er heldigvis i en situation, hvor alle parter gerne vil have det til at blive til virkelighed. Alle vil den grønne vej, så alle arbejder for, at det kan lykkes. Vi kan faktisk ikke se, at der er nogen tabere. Selv vores konkurrenter vil få glæde af vores erfaringer, og selv om vi måske skal betale nogle lærepenge, fordi vi er firstmovers, så kommer vores erfaringer andre fremtidige PtX-anlæg og dermed fjernvarmen til gode, siger Karsten Uhd Plauborg.

Denne artikel er bragt i Fjernvarmens juni-udgave 2021 samt i et minimagasin om PtX og fjernvarme. Den kan du downloade fra højre spalte her på siden.