14. jun 2021 Politisk

Grøn tysk fjernvarme – med hjælp fra Danmark

En analyse anslår et behov for 33 milliarder euro til at omstille den tyske fjernvarmesektor frem mod 2030 – et kæmpe potentiale for den danske fjernvarmebranche.

- Fjernvarme står for cirka 14 procent af boligopvarmningen i Tyskland, og naturgas er stadig den dominerende kilde til boligopvarmning, så tyskerne står foran en stor opgave for at nå deres mål om CO2-neutral varmeforsyning, siger Christian Bjerrum Jørgensen, der er udsendt som energirådgiver ved ambassaden i Berling, hvor han er med til at koordinere fjernvarmeindsatsen i Tyskland. Foto: Kasper Jensen.

Keine Energiewende ohne Wärmewende – ingen energiomstilling uden en varmeomstilling.

Sådan lyder mottoet i den tyske fjernvarmebranche.

Som Danmark er Tyskland i gang med en grøn omstilling af energiforsyningen, herunder fjernvarmen. Det tyske mål er en CO2-neutral varmeforsyning i 2045 - med et delmål om 65 procent CO2-reduktion i 2030 generelt set. Opskriften er energieffektive og bæredygtige løsninger. Og her kommer Danmark i spil.

Dansk viden og danske energiløsninger efterspørges i stigende grad globalt. Den danske energiaftale fra 2018 har været med til igen at vise Danmarks grønne ambitioner på energiområdet og er derigennem med til at fremme interessen for danske løsninger ude i verden – bl.a. i Tyskland.

Med det afsæt er Danmark lykkedes med at skabe energipartnerskaber med Tyskland, der kan accelerere den grønne omstilling på fjernvarmeområdet. Samarbejdet med Tyskland er både funderet i den såkaldte Eksportordning drevet af Energistyrelsen, og Dänische Fernwärme Allianz - DFA - drevet af the Trade Council i Hamborg.

Christian Bjerrum Jørgensen er udsendt energirådgiver, og han er med til at koordinere fjernvarmeindsatsen i Tyskland. Til daglig sidder han på Danmarks Ambassade i Berlin, men har en fortid i dansk fjernvarme: Først hos en fjernvarmeleverandør, derefter Viborg Fjernvarme og siden Region Midtjyllands REFER-CDR-projekt, der skulle konvertere 25 fjernvarmeselskaber til grøn varme.

- Fjernvarme står for cirka 14 procent af boligopvarmningen i Tyskland, og naturgas er stadig den dominerende kilde til boligopvarmning, så tyskerne står foran en stor opgave for at nå deres mål om CO2-neutral varmeforsyning. Men det er muligt, og vi står fra dansk side klar til at bidrage med vores erfaringer og løsninger. Det sker i tæt samarbejde med Energistyrelsen, danske forsyningsselskaber, kommuner, virksomheder og brancheorganisationer - uden deres hjælp ville vores arbejde på ambassaden ikke skabe værdi for vores tyske partnere, siger Christian Bjerrum Jørgensen.

Tysk CO2-skat
Tyskland har besluttet at udfase både kul og a-kraft i energiforsyningen. Som følge af det står Tyskland med mange kulkraftværker, som skal konverteres til bæredygtige energikilder. I den forbindelse har Tyskland indført en CO2-skat, som gør brug af fossile brændsler til bl.a. opvarmning dyrere de kommende år. Afgiften giver behov for bæredygtige løsninger på fjernvarmeområdet.

- Her kan vi fra dansk side bidrage med viden og erfaring, siger Christian Bjerrum Jørgensen.

En analyse udført af to førende tyske vidensinstitutioner, Hamburg Instituttet og Prognos, peger på, at der skal investeres 33 milliarder Euro frem mod 2030 i den tyske fjernvarmesektor.

- Her kommer DFA til at spille en vigtig rolle, hvor planer skal omsættes til handling, og projekter skal realiseres. De danske virksomheder skal bidrage med erfaringer og løsninger til at skabe et energieffektivt og bæredygtigt tysk fjernvarmesystem, siger Christian Bjerrum Jørgensen.

Tæt på tyske beslutninger
Aktuelt er det lykkes Danmark som eneste ikke-tyske partner at blive inviteret med, når de tyske energimyndigheder skal sætte rammerne for en CO2-neutral varmesektor. Det er også lykkedes at etablere et tæt samarbejde med den tyske fjernvarmes brancheorganisation (AGFW), der organiserer 90 procent af de tyske varmeproducenter.

- Vi er lykkedes med at komme tæt på de interne processer hos både de tyske energimyndigheder og fjernvarmeselskaberne, fordi vi har en lang erfaring med varmeplanlægning, som Tyskland kan bruge. Ikke mindst vores erfaringer med at gå fra kul til vedvarende energi er aktuelle i Tyskland, men også vores erfaringer med strategiske indsatser, eksempelvis med varmepumper, er interessante for Tyskland, siger Christian Bjerrum Jørgensen.

Danmark har i en årrække haft et myndighedssamarbejde med energimyndighederne i delstaterne Baden-Württemberg og Nordrhein-Westfalen. Det har bl.a. resulteret i, at man i delstaten Baden-Württemberg har besluttet at følge den danske model og iværksætte, at alle byer med mere end 20.000 indbyggere i delstaten skal indføre varmeplanlægning.

- Vores forventning er, at kravet om varmeplanlægning vil bringe fjernvarme i spil i flere byer i Baden-Württemberg. Vi oplever det som en stor gevinst for begge parter, at vi fra dansk side bidrager til de processer, der skal omstille Tyskland til grøn fjernvarme. Det er på alle planer en meget større øvelse, som Tyskland er ude i – sammenlignet med Danmark, og vi må betragte det som en meget langsigtet indsats fra vores side, hvor vi skal kunne byde ind både politisk, teknisk og kommercielt, siger Christian Bjerrum Jørgensen.

Ligeværdigt samarbejde
Som led i det dansk-tyske samarbejde er etableret et særligt fjernvarmenetværk German-Danish Energy Efficiency and Climate Protection Network under IEEKN-initiativet - med fire danske og fire tyske fjernvarme- og forsyningsselskaber. En af de danske partnere er Frederiksberg Forsyning.

- Der er tale om et ligeværdigt samarbejde, hvor vi skal lære af hinanden. Relativt set har Tyskland ikke så meget fjernvarme som Danmark, men de større byer har store fjernvarmesystemer og er helt på niveau med os, siger Søren Berg Lorenzen, planchef for energi hos Frederiksberg Forsyning.

På grund af COVID-19-restriktioner er der indtil nu kun afholdt virtuelle møder i netværket, men det har bare øget interessen for at komme på besøg hos de andre selskaber.

- I Hamburg, som jo er en større by end København, skal de konvertere fjernvarmen fra kul, men til hvad? Bliver det biomasse, eller vil de gå andre veje? Vi kan fortælle dem, at biomasse i Danmark på få år er gået fra en løsning, der er investeret massivt i, til en løsning der mere og mere omtales som en overgangsløsning. Vil Tyskland samme vej, eller springer de simpelthen biomassen over? Der er jo utrolig meget industri i Tyskland. Kan de måske i stedet udnytte overskuds- og spildvarme herfra i langt større grad, siger Søren Berg Lorenzen.

Konkurrenceudsat fjernvarme
Han peger på geotermi som et område, hvor Danmark måske kan lære af Tyskland.

- De virker mere ambitiøse, når det gælder geotermi, hvor Danmark ikke er ret langt endnu. Varmeforsyningen i Tyskland er også mere konkurrenceudsat end i Danmark, og måske kan vi lære at håndtere en mere kommerciel tilgang til kunderne jævnfør vores egen debat om den fremtidige regulering af branchen, siger Søren Berg Lorenzen.

Han håber på, at der undervejs viser sig flere områder, hvor de danske fjernvarmeselskaber kan lære af de tyske kollegaer.

- Digitalisering er noget, som optager os meget i Danmark. Måske er der smarte digitale løsninger, som tyskerne kan lære os om. En anden helt lokal problemstilling er, at Frederiksberg Forsyning ikke selv producerer varme, men får al vores varme udefra – fra CTR – men måske viser der sig tyske løsninger på, at vi selv med vores meget specielle geografi på kun ni kvadratkilometer kan begynde at producere varme. Så vi ser meget frem til det videre dansk-tyske fjernvarmesamarbejde, siger Søren Berg Lorenzen.

Denne artikel er bragt i Fjernvarmens juni-udgave 2021.