03. maj 2021 Temadag

Temadag om integration mellem PtX og fjernvarme

Grøn Energi inviterer til temadag den 11. maj, hvor du bliver klogere på, hvordan PtX og fjernvarme kan understøtte hinanden i fremtiden. 

Grønne brændstoffer – også kendt som Power-to-X – er blandt mange aktører allerede udråbt som en faktor, der kan og skal bidrage markant til at løse udfordringen med at reducere CO2-udledningen for at komme i mål med de ambitiøse klimamål på længere sigt.

De grønne brændstoffer skal udfase de fossile brændstoffer, og selve produktionen af de grønne brændstoffer bliver mere energieffektiv, hvis overskudsvarmen fra produktionen kan kanaliseres over i fjernvarmenettet.

- Varmetabet fra PtX kan skabe værdi for fjernvarmekunderne, og dermed kan fjernvarmeværkerne bidrage til at indfri klimamålene. Men det forudsætter naturligvis, at fjernvarmesektoren kommer med i den fremtidige planlægning af PtX i Danmark, siger chefanalytiker i Grøn Energi, Nina Detlefsen.

På temadagen den 11. maj – ”Temadag om PtX og fjernvarme” – vil der således være fokus på overskudsvarmen fra forskellige PtX-processer. Desuden vil der være præsentationer af konkrete projekter og diskussioner om, hvad der er brug for, for at sikre et gennembrud for integration af PtX og fjernvarme.

Temadagen er målrettet til de aktører, der vil vide, hvad der er op og ned på PtX og fjernvarme, og som gerne vil høre om erfaringer fra konkrete projekter. Men dagen er relevant for aktører med interesse for PtX, der vil vide mere om fjernvarmens behov, og hvad fjernvarmen kan tilbyde.

Her kan du læse mere om indholdet på temadagen og i øvrigt melde dig til.