03. maj 2021 Nyt fra Grøn Energi

Grøn Energi vil fremover accelerere sin indsats

Den grønne tænketank Grøn Energi vil øge indsatsen både med analyser til det politiske arbejde for bæredygtige energisystemer og til Grøn Varme Alliance, som tæller de største aktører i forsyningssektoren, industrien og fagbevægelsen. 

- Vi vil fortsat sikre høj faglig kvalitet og høj saglighed i alle produkter, vi udarbejder. Men fremover vil vi i højere grad målrette vores indsats til det politiske arbejde, forklarer udviklings- og analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch. Foto: Jesper Voldgaard.

Hidtil har Grøn Energi særligt haft fokus på teknologiprojekter og brede analyser af energisystemer. Fremover vil Grøn Energi drosle lidt ned på projekter, så der kan blive bedre plads til at fokusere på analyser, der konkret kan bidrage til det politiske arbejde for fremtidens grønne energisystemer.

Det er ifølge udviklings- og analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch, en af de beslutninger, der blev vendt og opnået enighed om på den ordinære generalforsamling. En generalforsamling der blev afviklet virtuelt for nogle uger siden.

- Vi vil fortsat sikre høj faglig kvalitet og høj saglighed i alle produkter, vi udarbejder. Men fremover vil vi i højere grad målrette vores indsats til det politiske arbejde til gavn for vores medlemmer samt for at understøtte Grøn Varme Alliance, siger Jesper Koch.

- Lidt populært sagt kan man sige, at vi flytter fra vores hidtidige placering i maskinrummet og ind i selve sekretariatsbetjeningen af fjernvarmebranchen, forklarer han.

Som konkrete eksempler på, hvilke typer af analyser, der i fremtiden skal komme fra Grøn Energi, nævner han bl.a. ”Elbaseret fjernvarme” og ”Skæv afgift rammer grøn omstilling”. Det er analyser, der kan indgå – og har gjort det i begge tilfælde – i den politiske proces, der skal fremme fjernvarmesektoren i forhold til den grønne omstilling.

- Vi vil også i fremtiden fortsat byde ind på og deltage i projekter. Men der bliver tale om få og velvalgte projekter, der understøtter en effektiv grøn omstilling, siger Jesper Koch og nævner som eksempel et projekt om PtX, der vil kunne opnå støtte fra EUDP.