03. maj 2021 Nyt fra Grøn Energi

Sektorintegration og elektrificering på dagsordenen

Grøn Energi inviterer medlemmer og partnere til eksklusivt hybridmøde den 14. juni kl. 13-15 om sektorintegration, elektrificering og 100 producent grøn energi.

Elforsyning

Kan fjernvarmen blive 100 procent baseret på grøn elektricitet fra 2030 og frem? Hvad er gevinsterne egentlig ved at samarbejde om den grønne omstilling? Og er der egentlig gevinster for industrivirksomheder og elsystem ved at indgå samarbejder med fjernvarmen om grønne energiløsninger som overskudsvarme, PtX-teknologi og geotermi?

Det er nogle af de spørgsmål, som medlemmer og partnere af Grøn Energi kan få svar på ved et eksklusivt arrangement den 14. juni.

Arrangementet afholdes som et hybridmøde, hvor der er mulighed for enten at møde op fysisk i Fjernvarmens Hus eller deltage virtuelt. Programmet er under udarbejdelse og forventes klar medio maj, så man kan tilmelde sig via Dansk Fjernvarmes hjemmeside. 

Mødets baggrund
Frem mod 2030 skal vi omstille vores samfund til at bruge meget mere grøn energi. Ikke blot skal energien fremstilles og bruges effektivt, vi skal også producere og bruge meget mere grøn elektricitet, så vi kan få fossile brændsler ud af transporten, industrien og el- og varmeproduktionen.

Elektrificering kan dog langt fra alene løse den grønne omstilling på en bæredygtig måde. Det vil medføre alt for omkostningskrævende grøn omstilling af det danske samfund.

Danmark er så heldig at have ikke bare et veludbygget el-net, men også at have et stærk og effektivt fjernvarmesystem.

Succesfuld grøn omstilling kræver samspil mellem de forskellige sektorer - el, fjernvarme, bygninger, industri, transport osv. Vejen mod de 70 % CO2-reduktion bør ske af den vej.