25. jan 2021 Nyt fra Grøn Energi

Kollektiv varmepumpekapacitet eksploderede i 2020

Fjernvarmeselskaberne investerede markant i store, kollektive varmepumper i 2020, så kapaciteten ved indgangen til 2021 var på 454 MW-varme.

Støvring Kraftvarmeværk fik i 2020 installeret et varmepumpeanlæg og bidrog dermed til statistikken, der fortæller, at der blev etableret 77 kollektive varmepumpeanlæg i løbet af 2020. Foto: Jesper Voldgaard.

De store kollektive varmepumper i fjernvarmen er øget markant i løbet af 2020. Et nyt notat fra Dansk Fjernvarme viser, at kapaciteten i løbet af 2020 blev øget med omkring 350 MW-varme, så den ved indgangen til 2021 er på 454 MW-varme.

I alt er der nu 118 varmepumpeanlæg i fjernvarmesektoren, hvoraf de 77 blev etableret i løbet af 2020, og analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch, mener, at etableringslysten hos fjernvarmeværkerne ”nærmest er gået amok” i 2020.

- Det er i høj grad den lavere elvarmeafgift, der har gjort det økonomisk rentabelt for flere af fjernvarmeselskaberne at investere i store, kollektive varmepumper, og vi kan bl.a. se et mønster, hvor den kollektive varmepumpe nu bliver grundlast, mens biomasse bliver brugt til spidsbelastning, forklarer Jesper Koch.

Han nævner også – som en årsag til den eksplosive vækst i kollektive varmepumper - at mange værker har udnyttet den sidste mulighed for tilskud via Energispareordningen, og derfor vurderer han, at fjernvarmeværkerne formentlig ikke vil fortsætte udbygningen med store kollektive varmepumper i helt samme tempo i 2021.

Geotermi skal spille sammen med varmepumper
Samtidig peger han også på, at behovet for etablering af de helt store kollektive varmepumper står overfor nogle udfordringer. Det gælder ikke mindst omkring de større byer, hvor biomassen er under politisk pres for at skulle afvikles eller i hvert fald drosles markant ned.

I Esbjerg er man allerede langt med et varmepumpe-alternativ til kul i form af en havvandsvarmepumpe, men andre steder har man ikke den mulighed. Og her efterlyser Jesper Koch, at der fra politisk side kommer mere kraft bag muligheden for at udnytte geotermi i kombination med de kollektive varmepumper.

- Vi mener, at geotermien vil være en god måde at komme i gang i nogle af de større byer og få afprøvet de kollektive varmepumper. Det kræver dog, der afsættes en begrænset pulje til, at aktuelle fjernvarmeselskaber kan klargøre deres net til at modtage geotermien. Så her er vi nødt til at have mere politisk handling for at komme videre, lyder det fra Jesper Koch.