14. dec 2020 Nyt fra Grøn Energi

Danske fjernvarmeteknologier har store muligheder i Tyskland

Den tyske regering vil frem mod 2025 investere mere end 800 milliarder Euro i udviklingen af fjernvarme til det tyske marked – det skaber muligheder for eksport af danske fjernvarmeteknologier.

Den tyske forbundsstat vil sammen med delstaterne sætte skub i udviklingen af fossilfri fjernvarme, og den mulighed fra Udenrigsministeriet i Danmark handlet på. The Trade Council under Udenrigsministeriet har udfærdiget et fakta ark og gjort en ny podcast tilgængelig om de muligheder, der kommer indenfor eksport af fjernvarmeteknologi til Tyskland i den nærmeste fremtid.  

The Trade Council sætter fokus på, hvilke teknologier og løsninger der efterspørges, samt hvilke udfordringer der findes i det tyske fjernvarmenet.  

Som et led i sin klimastrategi 2030 og 2050 har den tyske forbundsregering og delstaterne vedtaget målsætninger, der gør det nødvendigt at få fossile energikilder ud af varmesektoren.  

I den forbindelse er der planer om et støtteprogram på omkring seks milliarder kroner, ligesom hver af de 16 delstater yderligere har egne støtteprogrammer.  

I den podcast, som The Trade Council har offentliggjort, fortæller sektorekspert Christian Bjerrum Jørgensen om behovet for danske fjernvarmeteknologier i Tyskland, og hvordan The Trade Council kan åbne døre for danske virksomheder på et komplekst tysk marked.  

Læs mere om The Trade Council og hent faktaark og podcast her: https://thetradecouncil.dk/fjernvarme-i-tyskland