11. dec 2020 Nyt fra Grøn Energi

Grøn Energi vil samle viden om PtX

Det store varmetab i PtX-processerne kan udnyttes i fjernvarmen, hvis vi tænker os om. Grøn Energi vil med midler fra F&U kontoen lave forundersøgelse, der skal vise vejen. 

PtX – eller power to x – er det nye buzzword inden for energiforsyningen i Danmark og resten af verden. Potentialet forventes at være enormt – bare i Danmark er der tale om GW-størrelser – men med produktionen af PtX fra el til enten brint eller grønne elektro-brændstoffer følger et stort energitab i form af varme.

Det er baggrunden for, at Grøn Energi netop har fået midler fra F&U kontoen hos Dansk Fjernvarme til at skabe et fundament af viden, der kan motivere og inspirere til, at der bliver udviklet og demonstreret en nyttiggørelse af overskudsvarme fra PtX-processener via fjernvarmen.

- Hvis vi i Danmark kan opsamle den varme i fjernvarmen, kan det give fordele til både fjernvarmen, PtX-branchen og klimaindsatsen, fortæller projektudvikler Hanne Kortegaard Støchkel fra Grøn Energi.

Hun fortsætter:

- Der er et teknologikapløb i gang, og Danmark er nok det bedste sted at udvikle - og dermed blive førende - inden for PtX. Vi har masser af fluktuerende vind- og solenergi, tradition for samarbejde og innovation og stærke virksomheder inden for energi og teknologi. Og vi har en udbygget fjernvarmeinfrastruktur, som kan give os et vigtigt forspring.

Hun nævner, at det samtidig vil bidrage til, at Danmark kan nå i mål med de meget ambitiøse mål for reduktion af CO2-udledningen på en måde som er præget af intelligens og sektorintegration.

- Derfor mener vi, at der er behov for en konkret forundersøgelse til at belyse potentialer og konkretisere F&U-behov med fokus på nyttiggørelse af PtX-overskudsvarme i det danske fjernvarmesystem, siger Hanne  Kortegaard Støchkel.

Undersøgelse er et samarbejde mellem Grøn Energi, TVIS og COWI.