07. dec 2020 Nyt fra Grøn Energi

Høringssvar angående opdatering af teknologikataloget for opvarmningsteknologier

Grøn Energi har sammen med Dansk Fjernvarme udarbejdet høringssvar om teknologikataloget om opvarmningsteknologier.

Christian Holmstedt Hansen
Analytiker
M: 2348 2962
chh@danskfjernvarme.dk

Høringen handler om opdatering af teknologikataloget for opvarmningsteknologier

Hovedbudskaberne i høringssvaret

Der mangler transparente kilder og dokumentation for værdierne i databladene flere steder i kataloget. Her tænkes der i særlig grad på afsnittene om varmepumper.

Værdierne i databladene og fremskrivningerne ligger meget tæt op af leverandørernes mest optimistiske estimater. Dette er problematisk eftersom leverandørerne må have et stærkt incitament for at tale meget positivt om forventningerne til deres produkt.

Der er en udbredt enighed i branchen om at værdierne for varmepumperne er for optimistiske. Historikken viser, at de fremskrivninger, som leverandørerne kommer med ikke holder, så hvorfor blive ved med den samme metode?

Varmepumperne lækker kølemiddel med høj CO2-ækvivalens, og har derfor en negativ påvirkning af klimaet. Det er ikke angivet i databladene, hvad CO2e-udslippet er fra varmepumperne (læk af kølemiddel). Det er derfor vigtigt, at disse tal inkluderes i databladene.