17. nov 2020 Nyt fra Grøn Energi

Antallet af fuldlasttimer var uændret i 2019

Grøn Energi har offentliggjort den årlige analyse af fuldlasttimer for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder. Antallet af fuldlasttimer var i 2019 uændret i forhold til året forinden og elkapaciteten var stabil. 

Alexander Boye Boes
Teknisk konsulent, Grøn Energi
T: 2872 7661
M: abp@danskfjernvarme.dk

Naturgasfyrede kraftvarmeenheder havde fortsat en rolle på mange fjernvarmeværker i 2019. Det er konklusionen på den årlige analyse af fuldlasttimer, som Grøn Energi netop har offentliggjort, hvor det samtidig kan konstateres, at de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker igennem den seneste periode på 10 år har oplevet stort fald i elproduktionen, mens kapaciteten har været stabil omkring 1250 MW.

Ved udgangen af 2018 gik snakken således på, om enhederne fortsat ville have en rolle, da man stod til at miste et væsentligt støttebeløb i form af grundbeløbet. Det forventede fald i elkapacitet er udeblevet i 2019, og det lader til, at fjernvarmeselskaberne lader deres naturgasfyrede kraftvarmeenheder blive stående.

Dette kan blandt andet skyldes, at mange kraftvarmeenheder er afskrevet, hvorved fjernvarmeselskaberne kan beholde anlæggene uden store omkostninger. Anlæggene kan således agere spids- og reservelast for fjernvarmeselskabet samt deltage i balanceringsmarkederne for el.

 

Figur 1: Naturgasfyrede decentrale kraftvarmeenheders samlede elkapacitet og gennemsnitlige antal fuldlasttimer i perioden 2010 til 2019.

Termisk produktion
Antallet af fuldlasttimer fra termisk produktion afhænger i høj grad af elprisen og mængden af fluktuerende produktion i elsystemet. Driftstimerne på de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder afhænger i høj grad af el- og naturgaspriserne.

En rekordstor vindproduktion i 2019 reducerede den gennemsnitlig elpris en smule, hvilket ikke er en fordel for kraftvarmeenhederne. Samtidig har en lav naturgaspris haft den omvendte effekt på produktionen. Samlet var antallet af fuldlasttimer i 2019 stagneret i forhold til året forinden – i alt ca. 1100 fuldlasttimer i 2019. 

Stor spredning
Der er generelt en stor spredning i hvordan fuldlasttimerne fordeles på anlægsstørrelser. Udviklingen i fuldlasttimer og elproduktion fra naturgasfyrede kraftvarmeenheder fra 2018 til 2019 viser dog, at flere mindre enheder er i drift på bekostning af drift på større anlæg.

Villigheden til at drifte mindre enheder tyder på at være steget efter grundbeløbets bortfald. Der kan ikke længere spekuleres i tilskudsordninger og derfor kan risikovilligheden til at producere el- og varme på anlæggene være steget.

Det lader altså til, at de naturgasfyrede kraftvarmeenheder fortsat har en rolle på fjernvarmeværkerne og i det danske energisystem.