17. nov 2020 Nyt fra Grøn Energi

Afgifter og tariffer som fremmer systemintegrationen

Smart-cities projektet CITIES er nu afsluttet – Grøn Energi har været fokuseret på en teknisk og politisk udvikling via sin deltagelse i en Task Force i projektet. 

Nina Detlefsen
Chefanalytiker, Grøn Energi
T: 2462 0820
M: nid@danskfjernvarme.dk

Fra 2014 og frem til 2019 har tænketanken Grøn Energi været en del af det omfattende CITIES-projekt, der på tværs af energisektorer har haft fokus på at udvikle IT-implementerbare modeller og metoder til sammenkobling af forskellige løsninger og energisystemer.

Projektet blev rundet af for nylig med en stor fælles konference, hvor chefanalytiker i Grøn Energi, Nina Detlefsen, sammen med Jan Hvidbjerg fra Ørsted gav en fælles oplæg til afgifter og tariffer.

Nina Detlefsen forklarer, at Grøn Energi i CITIES-projektet har deltaget i en særlig Task Force, der har haft fokus på at påvirke udviklingen – både teknisk og politisk – i retning af grøn digitaliseret, smart energi.

- Det er vigtigt at afgifter og tariffer i langt højere grad kommer til at følge fysikken i vores energisystem i fremtiden. Dette vil være med til at fremme både integration mellem systemer og fleksibiliteten i de enkelte systemer hvilket er nødvendigt for at nå i mål med den grønne omstilling, siger Nina Detlefsen.

Hun fortæller, at Grøn Energi har arbejdet på en fælles indstilling til emner som testzoner, afgifter og tariffer, og det har været præsenteret for såvel forskellige ministerier og politikere. Dertil har Grøn Energi deltaget i forskellige konferencer og møder som en del af arbejdet i CITIES.

Den Task Force, som Grøn Energi har været en del af, har også haft deltagelse af er DTU, AAU, Danfoss, Teknologisk Institut, Tomorrow, Grundfos og Ørsted.

Formålet for CITIES har været at skabe et vidensbaseret grundlag for en betydelig CO2-reduktion, bl.a. integration af vedvarende energi.

Det er muligt at tilgå præsentationerne fra afslutningskonferencen her.