02. nov 2020 Nyt fra Grøn Energi

Danmark starter EU-debat om energirenovering

Grøn Energi har været med på klimadebat i Bruxelles om energirenovering som led i den forestående CO2-reduktion.

Den 21. oktober deltog Grøn Energi i en klimadebat i den Kongelige Danske Ambassade i Belgien sammen med beslutningstagere for den nye belgiske regering. Emnet for klimadebatten var energirenoveringen i lyset af den Europæiske dagsorden om kraftig CO2-reduktion indenfor EU samt naturligvis genopstart af økonomien i kølvandet på Coronakrisen.

Udviklings- og analysechef fra Grøn Energi, Jesper Koch, deltog i debatten sammen med bl.a. Katrine Bjerre Milling Eriksen fra SYNERGI.

- Jeg forklarede, hvor meget grøn fjernvarme med brug af bl.a. overskudsvarme, geotermi og digitalisering kan bidrage til den grønne omstilling – både til flere jobs, økonomi og en omkostningseffektiv grøn omstilling. Og så understregede jeg, hvor vigtig systemintegration er for at nå i mål med de ambitiøse grønne planer, forklarer Jesper Koch.

Klimadebatten blev indledt af den nye danske EU-ambassadør, Odd Sinding, der introducerede Danmarks nuværende klimamål med 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030. Katrine Bjerre Milling Eriksen delte danske erfaringer om, hvordan man kan forbedre energieffektiviteten i sociale boliger og offentlige bygninger.

Debatten havde også deltagelse af Medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss. Hun fremhævede de unikke muligheder for implementering af renovationsbølgen med recoveryfund for Belgien og Danmark.

Arrangementet sluttede med en dialog, hvor den nye føderale regering i Belgien delte deres grønne visioner for landet; bl.a. om foranstaltninger til en forbedret energirenovering i Vallonien og Flandern.

Initiativtager bag arrangementet var Velux, Rockwool og Grundfos. Der er forventninger om en fortsættelse af dialogen.