15. okt 2020 Nyt fra Grøn Energi

Lokale varmekoncepter kan skabe nye muligheder for fjernvarmen

Projektet ”Lokale varmekoncepter til el-balancering” har fundet nye resultater om, hvordan lokale varmeforsyningskoncepter kan være særdeles konkurrencedygtige. 

Grøn Energi har deltaget i projektet ”Lokale varmekoncepter til el-balancering” som netop har nået sin afslutning. Projektet, der er støttet af EUDP, har fundet frem til nye resultater om, hvordan lokale varmeforsyningskoncepter, heriblandt varmepumper og elkedler, kan skærpe konkurrencedygtigheden.

Projektgruppen, der foruden Grøn Energi omfatter Added Values, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet AVA og Trefor, har med udgangspunkt i tre cases fra Aarhus og Kolding foretaget en række tekniske analyser af de lokale fjernvarmenet.

Helt konkret har man i Aarhus undersøgt, hvordan fjernvarmen kan udvides i takt med byudvikling og byfortætning. Her er spørgsmålet bl.a. om fjernvarmenettets vekslerstation skal opgraderes for at kunne håndtere et øget varmebehov, eller om en lokal varmeproduktion med dertilhørende lagring vil være en bedre løsning.

Nye muligheder
Projektet har gennem en optimeringsmodel undersøgt, hvordan denne type investeringer i lokale varmeproduktionsenheder og varmelagre, kan skabe nye muligheder for fjernvarmen.

Det har vist sig, at lokale varmepumper i samspil med elkedler kan være en meget konkurrencedygtig teknologi og afhjælpe store problemer i pressede fjernvarmesystemer. Samtidig kan der hentes investeringsmæssige besparelser, der i sidste ende vil komme fjernvarmeforbrugerne til gode.

Herudover har projektet bl.a. undersøgt muligheder for termisk ”demand response”, der kort sagt går ud på at styre varmeforbruget for at undgå varmespidser og derved høje belastninger i fjernvarmenettet. Denne teknologi er lovende og har stort potentiale, men konkurrence fra kollektive anlæg er hård.

Derudover har projektet undersøgt lokale varmepumper og elkedlers muligheder for at deltage i markederne for systemydelser. Bl.a. har en laboratoriedemonstration vist, at det er teknisk muligt, og at det kan være meget rentabelt at sammentænke varmepumpestyring i forhold til både el- og varmesiden.

Konklusion
Projektarbejdet konkluderer, at der er et generelt behov for at forbedre specielt designfasen af fjernvarmen, så der kommer større fokus på integration af fjernvarme-, el-, og gassystemer. Dette vil være til gavn for den danske omstilling mod grøn energi og bane vejen for nye varmekoncepter.

Slutrapporten er endnu ikke offentliggjort, men den vil blive tilgængelig på EUDPs hjemmeside.