09. okt 2020 Nyt fra Grøn Energi

Temadag om overskudsvarme og fjernvarme til erhverv

Grøn Energi og Dansk Fjernvarme inviterer til temadag, hvor både leverandører af overskudsvarme og fjernvarmeselskaber kan mødes og høre om emner, der relaterer sig til overskudsvarme.

Temadag om overskudsvarme mellem industrivirksomheder og fjernvarmeselskaber

Temadage om overskudsvarme fra erhvervsvirksomheder til fjernvarmeselskaber har til formål, at den skal give deltagerne viden og indsigt om overskudsvarme, samt information om de mange erfaringer, der er gjort omkring indgåelse af aftaler om levering af overskudsvarme.

Temadagen er arrangeret af Grøn Energi og Dansk Fjernvarme i fællesskab, og en del af formålet med temadagen er, at både indlægsholdere og de øvrige deltagere skal danne og styrke netværk omkring overskudsvarme.

Temadagen er for virksomheder, der leverer eller kan levere overskudsvarme samt fjernvarmeselskaber, som allerede modtager eller gerne vil modtage overskudsvarme fra virksomheder. Desuden er rådgivere, leverandører og andre med interesser i overskudsvarme velkomne.

Indlægsholdere
Den første indlægsholder på temadagen er analysechef Jesper Koch, der har arbejdet med overskudsvarme i regi af tænketanken Grøn Energi i længere tid. Herefter vil Trine Sannem Mønsted fra Energistyrelsen fortælle om klimaaftalen og dens nye rammer, som vedrører overskudsvarme.

Peter Lunau Larsen fra TVC Advokatfirma gennemgår lovgivning og drager paralleller til nuværende regelsæt, mens direktør Lars Gullev fra fjernvarmeselskabet VEKS vil fortælle om fjernvarmeselskabets erfaringer og oplevelser i forbindelse med deres overskudsvarmeprojekt.

Andre Eriksen, CEO i Asetek vil fortælle om et datacenters erfaringer med at levere overskudsvarme samt om perspektiver for datacentre i fremtiden. Dernæst vil Peter Skovsgaard fra Dansk Fjernvarme fortælle om en undersøgelse af store varmepumpeprojekter.

Peter Maagøe Petersen fra Viegand og Maagøe har undersøgt mulighederne for at fjernvarme kan være en løsning for virksomheder til dækning af energibehov ved proces og vil fortælle om løsninger.

Hillerød Fjernvarme har etableret en biomassekedel, som kan levere procesdamp til lokal virksomhed, og derved skabes en integration og synergi for såvel virksomheden som for fjernvarmeselskabet. Anders Buchardt Møller-Hansen fra Hillerød Fjernvarme fortæller om projektet.

Du kan læse mere om temadagen og melde dig til her.