09. okt 2020 Nyt fra Grøn Energi

Dansk Fjernvarme har oprettet en varmepumpegruppe

Varmepumpegruppen har til formål at give medlemmerne større viden om alle aspekter af varmepumper på fjernvarmeværkerne.

Der er kommet et styrket fokus på varmepumper til at opsamle vedvarende energikilder, og det har nu ført til at Dansk Fjernvarme har oprettet en varmepumpegruppe – eller som det hedder i fjernvarme-lingo: En Erfa-gruppe for varmepumper.

Varmepumperne er højaktuelle med den seneste politiske klimaaftale fra juni i år, fordi de kan være et redskab til at opsamle vedvarende energikilder, overskudsvarme samt samproduktion af køling og varme.

For et stykke tid siden tog Dansk Fjernvarme derfor initiativ til at undersøge behovet for og ønsket om at etablere et større og bredere forum for erfaringsudveksling omkring varmepumper som en central fremtidig fjernvarmeteknologi.

Der skete allerede en del erfaringsudveksling omkring varmepumper i regi af Erfa-gruppen for kraftvarme, men koblingen til kraftvarme er med tiden blevet for snæver, lød meldingen fra Dansk fjernvarmes medlemmer. Derfor tog bestyrelsen i Dansk Fjernvarme initiativ til, at man skulle ”løfte” varmepumperne ud af kraftvarmegruppen.

Det er nu sket, og der er etableret en arbejdsgruppe, der sammen med chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, John Tang, skal lede det videre arbejde i Erfa-gruppen.

Arbejdsudvalget består af otte personer. Valget gælder for to år. Fire af arbejdsudvalgets medlemmer vælges i lige år og fire medlemmer vælges i ulige år.

Selve varmepumpegruppen er kun åben for medlemmer af Dansk Fjernvarme, men gruppen vil også kunne tage initiativ til arrangementer, hvor også andre kan deltage og få viden om alle aspekter ved varmepumper på fjernvarmeværkerne.