01. sep 2020 Nyt fra Grøn Energi

Geotermi er overset af politikerne

Grøn Energi efterlyser politiske initiativer, så geotermi kan få en mere tydelig rolle i den fremtidige danske energipolitik.

Da Folketinget i juni indgik en bred energipolitisk aftale, var der en forventning om, at geotermi ville blive en central faktor for den grønne omstilling. Men det blev ikke tilfældet – faktisk var geotermi næsten ikke nævnt i energiaftalen.

Det ærgrer bestyrelsen i Grøn Energi, der på sit seneste møde diskuterede energiaftalen. Som analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch, formulerer det, så ser det ud til, at politikerne desværre er blevet lullet ind i, at geotermi ikke så meget på CO2-regnskabet.

- Det mener bestyrelsen er en fejltolkning fra politiske side, fordi geotermi blandt andet kan være med til at fortrænge biomasse, øge effektiviteten og dermed hjælpe på CO2-regnskabet, forklarer han.

Behov for støtte
Det undrer ekstra meget, fordi geotermi allerede er på dagsordenen flere steder i landet – i Aalborg og i Aarhus. Her viser det sig, fortæller Jesper Koch, at den største hindring her og nu ikke er selve udvindingen af geotermi, men derimod distributionen af varme fra jordens indre.

- Afgifterne for de kollektive varmepumperne er helt fine, men der opstår et behov for store investeringer i ledningsnettet, fordi geotermien kommer ind i fjernvarmesystemet i distributionsdelen, siger han og nævner, at Dansk Fjernvarmen på den baggrund har efterspurgt en støtteordning.

- Støtten skal naturligvis gælde for investeringen i den nødvendig fjernvarmeinfrastruktur, tilføjer han.