27. aug 2020 Nyt fra Grøn Energi

Så kan der søges midler fra F&U-Kontoen

Dansk Fjernvarme har åbnet for ansøgninger til F&U-Kontoen – fristen er den 10. september.

Der er igen åbnet for ansøgninger til Dansk Fjernvarmes F&U-Konto. Udvalget behandler ansøgningerne på deres møde ultimo september, hvorefter man får svar på sin ansøgning. Derfor er den sidste frist for ansøgning den 10. september.

Kravet for at komme i betragtning er, at resultaterne skal kunne gavne fjernvarmeselskaberne over en bred kam. Tilskudsstørrelserne varierer normalt imellem 40.000 og 200.000 kr. Der må ikke være tale om støtte til markedsføring, ligesom det er et krav at mindst ét fjernvarmeværk er involveret.

Projekter kan naturligvis også blive til i samarbejde imellem flere værker og i et samspil med eksempelvis rådgivere og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Et projekt i F&U-regi kan eventuelt kombineres med ansøgning hos EUDP.

Formidling af resultater
Det er væsentligt, at resultaterne af det arbejde, F&U-Kontoen støtter, formidles til hele branchen og derfor afsluttes projekterne altid med en rapport, der offentliggøres på Dansk Fjernvarmes hjemmeside og en artikel her i magasinet Fjernvarmen.

Dansk Fjernvarmes sekretariat står til rådighed for en snak om ideer, ligesom Grøn Energi gerne sparrer om udformning af ansøgning mv. Kontakt her Hanne Kortegaard Støchkel på hks@danskfjernvarme.dk.

Hvis du har brug for mere viden om F&U-Kontoen, og hvordan du ansøger om midler, kan du læse mere her: Om F&U-Kontoen.