26. aug 2020 Nyt fra Grøn Energi

Høringssvar til Analyseforudsætningerne til Energinet 2020

Grøn Energi har afgivet høringssvar til Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet 2020.

Fjernvarme har fået skræmmende lidt fokus i Analyseforudsætningerne til Energinet 2020 (AF20), når man tænker på, hvor stor og vigtig en rolle fjernvarmen har i sektorintegration, grøn omstilling af boliger og erhverv og fleksibilitet af elsystemet.

AF20 indeholder fejlagtige antagelser om fx fjernvarme, termiske anlæg og små individuelle varmepumper. Med de store udvidelser som elnettet står overfor, er det helt afgørende, at elnettet udvides de rigtige steder.

Når AF20 overvurderer antallet af små varmepumper, overser udviklingen i fjernvarmen og overvurderer termisk kapacitet, så tvinges netudviklingen i en uhensigtsmæssig retning med reel risiko for store fejlinvesteringer.

Hovedbudskaberne fra høringssvaret er:

  • Forsyningssikkerheden for el overvurderes og der er risiko for fejlplanlægning af elnettet, da både central og decentral termisk kapacitet er for høj i AF20.
  • PtX giver store mængder overskudsvarme i temperaturer, som passer godt til fjernvarme. Dette ser ud til at være glemt i AF20
  • Datacentre er en meget stor kilde til overskudsvarme. Udnyttelse af overskudsvarmen via fjernvarmesystemerne ser ikke ud til at være indregnet.
  • Med henblik på de forventede konverteringer af naturgas- og oliefyr opfordrer vi igen til at inkludere et stigende fjernvarmeforbrug i AF20, fremfor det uændrede fjernvarmeforbrug.
  • AF20 overvurderer antallet af små varmepumper og undervurderer fjernvarmebehov og elforbrug i fjernvarmen.