29. jun 2020 Nyt fra Grøn Energi

Grøn Energi vil have en aktiv rolle i Grøn Varme Alliance

Der er fuld opbakning fra bestyrelsen i Grøn Energi til den nye alliance – Grøn Varme Alliance – der samler en bred vifte af aktører om bl.a. at modne konvertering til grøn varme.

Dansk Fjernvarme lancerede i sidste uge en ny alliance – Grøn Varme Alliance. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grøn Energi få dage senere var der fuld opbakning fra bestyrelsen til at bidrage til alliancen fremadrettet.

- Der er enighed i bestyrelsen om, at Grøn Energi skal spille en aktiv rolle i Grøn Varme Alliance. Bidraget fra Grøn Energi vil være målrettede analyser, der både kan modne en grøn opvarmning af de 500.000 boliger med naturgas og oliefyr og samtidig skitsere, hvordan fjernvarme kan blive an aktiv medspiller i energiaftalens store satsning på Power-to-X, forklarer analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

Grøn Varme Alliance samler de største aktører i forsyningsektoren, fagbevægelsen og industrien, og alliancen skal arbejde målrettet på at indfri visionerne om, at fjernvarmesektoren skal sikre op mod 44 procent af de nødvendige CO2-reduktioner frem mod 2030.

- Udover analyserne omkring boligopvarmning, skal Grøn Energi også bidrage til Grøn Varme Alliance med at belyse, hvordan fjernvarmen kan levere grøn varme til industriens energiforbrug; primært procesvarme, siger Jesper Koch.

Stort potentiale for konvertering
Alliancens formål bygger fint ovenpå den analyse om konverteringspotentialet i fjernvarmesektoren, som Grøn Energi sammen med fem af sine medlemmer, COWI og Dansk Fjernvarme for nylig lancerede. Den giver et meget konkret bud på, hvor mange boliger der kan konverteres fra gas til grøn varme frem mod 2024 henholdsvis 2030.

Analysen konkluderer, at der vil kunne konverteres 110.000 boliger fra gas til grøn fjernvarme frem mod 2024, og at det vil sikre 13.000 årsværk. Frem mod 2030 er der både endnu flere boliger at konvertere og endnu flere årsværk at hente.

- Alt handler i dag om at motivere til grønne investeringer på energiområdet især i lyset af corona-epidemien, siger analysechef Jesper Koch fra Grøn Energi og fortsætter:

- Både økonomien og beskæftigelsen har det hårdt, og vi risikerer, at den grønne omstilling bliver sat år tilbage, hvis der ikke sker en stor fælles satsning af de grønne investeringer. 

Elvarmeafgiften
Den nylige klimaaftale for forsyningsektoren har på mange områder gjort den grønne omstilling nemmere for fjernvarmesektoren. Men Jesper Koch peger på, at det fortsat vil være nødvendigt med en stærkere sektorkobling. Noget som Grøn Energi vil have fokus på at kunne bidrage til med en række initiativer.

- Selv om vi nu har en klimaaftale, så er billedet mere broget med udsigten til den markante reduktion af elvarmeafgiften. Det kan godt dæmpe fjernvarmeselskabernes indsats med at hjælpe de 500.000 boliger med naturgas eller olie over på grønne løsninger som fjernvarme og boligvarmepumper, siger han.