01. jul 2019 Nyt fra Grøn Energi

Konference om overskudsvarme til gavn for klimaet

DI Energi og Dansk Fjernvarme holder overskudsvarmekonference den 10. september i København.

Den 28. marts indgik partierne bag energiforliget aftale om at fremme brug af virksomheders overskudsvarme. Nu skal aftalen føres ud i livet, og de sidste udeståender skal på plads.

Med regeringens klimamålsætning om reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030 er der nu endnu mere behov for at udnytte industriens overskudsvarme. Så hvordan sikrer vi os, at der kommer mest mulig overskudsvarme ud af den nye aftale til gavn for klimaet, forbrugerne og virksomhederne? Og hvordan sikrer vi os, at de kommende lovregler forenkler og giver tilstrækkelig frihed til, at virksomheder og fjernvarmeselskaber sammen kan finde de bedste løsninger?

Det er fokus for DI Energi og Dansk Fjernvarmes overskudsvarmekonference den 10. september i Industriens Hus i København.

Her ser deltagerne blandt andet på, hvordan prisregulering og certificeringen af overskudsvarme skal udformes, så virksomheder og fjernvarmeselskaber finder sammen om at udnytte overskudsvarmen, samt hører politikere, virksomheder og fjernvarmens syn på sagen. Konferencen sluttes af med politisk debat.

Kom, hør markante politiske og erhvervsmæssige stemmer og tag del i debatten.

Læs mere og tilmeld dig