01. jul 2019 Nyt fra Grøn Energi

God sommer fra Grøn Energi

Analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch, ønsker god sommer og ser frem mod efteråret. 

Om lidt er det tid til at tage en sommerpause fra en særdeles spændende første periode af 2019 med ny regering med klima og energi øverst på den politiske dagsorden.

Vi skruer også lidt ned for tempoet i Grøn Energi her i juli, inden vi i august vender tilbage til en sikkert hektisk anden halvdel af 2019. Geotermi, overskudsvarme, digital transformation af fjernvarmen, naturgaskonvertering og udrulning af store varmepumper i fjernvarmen bliver nogle af de hotte emner, vi skal arbejde (videre) med.

Tingene bør tegne lyse ovenpå en valgkamp i klimaets og energiens tegn. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen skal løse den svære opgave med at reducere drivhusgasudledning i Danmark med 70 procent inden 2030. Vi tror, han får hårdt brug for assistance fra fjernvarmen og fjernvarmeindustrien.

Den 5. september varmer vi sammen med Fjernvarmeindustrien op med en branchedag om digitalisering i fjernvarmen. Blot fem dage efter den 10. september kick-starter vi efterårets politiske snedkerarbejde med at fingertappe en god ramme for udnyttelse af industriel overskudsvarme i fjernvarmen. Vi håber, at begge arrangementer har medlemmernes og partnernes interesse.

Grøn Energi er parat til hjælpe ministeren med konkrete løsningsforslag på reduktionen af udledningen af drivhusgasserne. Så der er nok at glæde sig til efter sommerferien.

Grøn Energis sekretariat ønsker alle medlemmer og partner en rigtig dejlig sommer.

Hilsen 

Jesper Koch