25. jun 2019 Nyt fra Grøn Energi

Tariffer er afgørende for integration af forsyningsarter

Eltariffer, abonnements- og tilslutningsvilkår bliver afgørende for, hvor godt elmarkedet kan integrere el fra sol og vind, var en af hovedkonklusionerne ved Grøn Energis temadag om el i fjernvarme.

Tariffer og elpriser bliver afgørende for at benytte grøn strøm til fjernvarme og var derfor i fokus på temadagen.
Temadagen var overtegnet med spørge- og debativrige deltagere fra den danske forsyningssektor.
Oplæg satte rammen for debatten på temadagen. Her fortæller Niels From fra PlanEnergi om design af fremtidens fjernvarme.
El og varmepumper er et varmt enme i fjernvarmen og trækker deltagere fra alle egne af landet.

På Grøn Energis temadag om el i fjernvarme i går, den 24. juni, stod det klart, at udformningen af eltariffer, abonnements- og tilslutningsvilkår bliver afgørende for, hvor gode aktørerne i elmarkedet bliver til at balancere og integrere el fra sol og vind.

- Der er ingen tvivl om, at tariffer m.v. kommer til at spille en stor rolle for, om et værk overhovedet vil investere i et stort varmepumpeanlæg. Til gengæld får tariffer en mindre rolle i, hvor mange driftstimer en varmepumpe får, når den er etableret. Modsat vil antallet af driftstimer og dermed balanceringsdygtigheden blive stor i elkedler ved klog udformning af eltariffer. Vi ønsker en relativt mindre betaling på det variable elforbrug, sagde Grøn Energis chefanalytiker Nina Detlefsen.

På temadagen præsenterede Energinets sine første skridt mod et nyt netprodukt for kunder tilsluttet transmissionsnettet – fra 100kV og opefter. Formålet er at lade storkunder af el bidrage bedre til at balancere den ustyrlige elproduktion.

- Det kommer vi til at gøre ved at tilbyde mere favorable vilkår og priser for kunder, der er villige til at blive afbrydelige, sagde seniorplanlægger i Energinet, Hans Knudsen.

Grøn fjernvarme fra grøn strøm
Fjernvarmeselskaberne får stadig flere varmepumper, som er klar til at gøre varme til mere varme ved at benytte strøm.

- Fjernvarmen er i fuld gang med at investere i store varmepumpeanlæg og flere elkedler og forventes at blive en stor elkunde hos netselskaberne og Energinet. Mange fjernvarmeselskaber skal nu sikre sig overblik og forståelse af elmarkedets og elsektorens muligheder og faldgruber, sagde Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen. 

Han påpegede desuden perspektivet i at benytte strøm til varme i det Danmark, der skal være grønnere og grønnere. 

- For Danmarks forventede nye mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent i 2030 er det helt oplagt, at fjernvarmen får en stor rolle i det samlede energisystem, hvis det mål skal nås på den billigste og mest bæredygtige måde. Fjernvarmen med mange store varmepumper og elkedler på vej vil få en central rolle i, at Danmark kan komme til at balancere de ustyrlige energikilder fra sol og vind, sagde Kim Mortensen.