24. maj 2019 Nyt fra Grøn Energi

ReUseHeat finder 1.200 PJ ukonventionel overskudsvarme i EU

ReUseHeat-projektparterne har beregnet, at overskudsvarmen fra datacentre, metrostationer, servicebygninger og spildevandsrensning svarer til mere end 10 procent af EU’s energibehov.

Tilgængelig overskudsvarme fra 3.982 bynære spildevandsrensningsanlæg i EU placeret højest 2 kilometer fra eksisterende fjernvarmesystemer.

EU-landene har megen overskudsvarme fra ukonventionelle varmekilder, der kunne benyttes til opvarmning, viser ny rapport om tilgængelig overskudsvarme i Europa.

ReUseHeat-projektets rapport ”Accessible Urban Waste Heat” fra viser, at cirka 1.200 PJ (340 TWh) overskudsvarme kan udnyttes fra datacentre, metrostationer, servicebygninger og spildevandsrensning. Det svarer til mere end 10 procent af EU’s totale energibehov til varme og varmt vand, som er cirka 10.700 PJ (2.980 TWh).

- Det er vigtigt at reducere det primære energibehov, men ikke kun i forhold til klimaet. Det er også et spørgsmål om at udnytte samfundets ressourcer klogt. Vi kan nå langt, hvis vi bruger energien mere end én gang, siger assisterende professor i energiteknologi ved Halmstad Universitet, Urban Persson, der mener, at øget udnyttelse af overskudsvarme kan bidrage til lukning af kulkraftvarmeværker.

Urban Persson og hans kollega Helge Averfalk har estimeret potentialet for overskudsvarme i EU-landene fra bynære kilder maksimalt 2 kilometer fra eksisterende fjernvarmesystemer. Rapporten fokuserer på lav-temperatur overskudsvarme under 50 °C, og potentialet omfatter derfor endda ikke industriel overskudsvarme, som typisk har højere temperaturer. Forskerne konkluderer, at potentialet for overskudsvarme fra spildevand alene er stort.

- De overskudsvarmeprojekter findes allerede mange steder i svenske fjernvarmenet. Resten af EU har gode muligheder for i højere grad at udnytte denne varmekilde, vurderer Urban Persson.


Store varmepumper er nødvendige
I Grøn Energis katalog om overskudsvarme i Danmark og Europa er flere eksempler på, hvordan spildevand udnyttes som varmekilde i fjernvarmen og er derfor inspiration til videre udnyttelse af urban overskudsvarme.

Store varmepumper og fjernvarme er nødvendige for at udnytte lav-temperatur overskudsvarme. I lande med overvejende individuel opvarmning på el eller gas vil udnyttelse af overskudsvarme kræve investeringer i infrastruktur. I Danmark og Sverige er det netop fjernvarme, der gør udnyttelse af overskudsvarmen mulig, mens den manglende fjernvarme i mange europæiske lande er den største barriere.

ReUseHeat fokuserer derfor på at overkomme de ikke-tekniske barrierer som fx ejerskabsmodeller og kontrakter for flere overskudsvarmeprojekter og -investeringer i Europa.