07. maj 2019 Nyt fra Grøn Energi

Projekt om gasfyret absorptions-VP er afsluttet

Hjallerup Fjernvarme har fået Danmarks første større direkte gasfyrede absorptionsvarmepumpe efter EUDP-projekt.

Grøn Energi har været med i EUDP-projektet "VE-integration og optimering af varmeproduktion med direkte fyret absorptionsvarmepumpe", der nu er afsluttet.

Projektleder var Dansk Gasteknisk Center med deltagelse fra Aktive Energi Anlæg og Hjallerup Fjernvarme. Derudover støttede en projektgruppe bestående af Skagen Fjernvarme, Skals Fjernvarme og Lemvig Fjernvarme projektet, lige som Bramming Fjernvarme har indgået i visse af projektets analyser.

Projektets formål har været at etablere og demonstrere en større direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe på et fjernvarmeværk med fokus på konkurrencedygtig varmepris, høj VE-andel og brændselseffektiv drift.

Efter en række analyser blev en sådan varmepumpe fundet egnet, bestilt og opsat på Hjallerup Fjernvarmes central i Klokkerholm. Varmepumpen er den første af sin art, der er opstillet på et fjernvarmeværk i Danmark. Hos Hjallerup Fjernvarme øger varmepumpen udbyttet fra solvarmeanlægget og mindsker varmetabet fra fjernvarmenettet.

Se film om anlægget:

Gasfyret varmepumpe i Hjallerup

Gasfyret varmepumpe i Hjallerup med interview

Projektet har afledt to nye projekter. Det ene er Dansk Fjernvarmes F&U-projekt "Udvidet målekampagne på stor direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe", som er en forlængelse af driftsdatamåleperioden for varmepumpen hos Hjallerup Fjernvarme.

Det andet er EUDP-projektet "Metoder til effektiv udnyttelse af værksinterne varmekilder med varmepumper", som har til formål at udvikle beregningsdelen i modelleringsprogrammet energyPRO til at dække beregning af alle typer varmepumper, der udnytter værksinterne varmekilder. Sidstnævnte projekt deltager Grøn Energi i.