07. maj 2019 Nyt fra Grøn Energi

Overskudsvarme skal blive til fjernvarme fra datacentre

På en workshop den 12. juni ser deltagerne nærmere på, hvordan datacentres overskudsvarme bliver til fjernvarme. 

Er helhedsorientering, energiplanlægning og energioptimering på din dagsorden - særligt i en kontekst med datacentres overskudsvarme?

Så er denne workshop om udnyttelse af overskudsvarme noget for dig:

Dato: 12. juni 2019
Sted: Fjernvarmens Hus, Kolding.

Ved at deltage i workshoppen får du mere viden om planlægning og design af datacentre. Vi undersøger bl.a., hvad der afgør, om fjernvarmeværker kan udnytte overskudsvarmen fra centrene.

Workshoppen udspringer af temaet ”kritiske beslutninger” med markant betydning for muligheden for, at overskudsvarme fra datacentre kan udnyttes som fjernvarme.

Resultaterne, overvejelserne og viden fra workshoppen blive brugt i det videre arbejde i projektet "Vejen til øget udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre i fjernvarmesystemer". Projektet afsluttes til efteråret, hvor også Energi på Toppen sætter fokus på overskudsvarme fra datacentre.

Workshoppen er aktuel for alle med faglig viden og interesse for mulighederne for overskudsvarme fra datacentre i fjernvarmen. Det kan være personer med planlægningserfaring fra datacentre, el- eller varmeinfrastruktur, kommuner eller rådgivere og andre med teknisk og analytisk erfaring om fjernvarme og datacentre.

 Læs mere og tilmeld dig