03. maj 2019 Nyt fra Grøn Energi

Kold fjernvarme er en hybrid af fjernvarme og egne varmepumper

Ny rapport om kold fjernvarme i Silkeborg fra projektet Fjernvarmevækst støttet af Region Midtjylland.

Kontakt Jesper F. Brandt
M: 28 15 81 24
jfb@danskfjernvarme.dk

Projektet Fjernvarmevækst har netop afleveret en ny rapport for demonstrationsprojektet Kold Fjernvarme, som Grøn Energi medvirker i. Rapporten er udført af Silkeborg Varme sammen med PlanEnergi.

Casen var et nyudstykket parcelhusområde i det nordlige Silkeborg som godt eksempel på mindre byggemodningsområder, hvor Silkeborg Varme ville undersøge muligheden for at varmeforsyne langt fra selskabets nuværende forsyningsområde.

Den brugbare løsning, projektparterne kom frem til, blev jordvarmeboringer, ledningsnet af uisolerede plastikrør med brinevæske og individuelle varmepumper ved hver husstand.

- Vi kendte til de tekniske komponenter som jordvarmesystemet og varmepumperne på forhånd. I vores selskab har vi dog ikke prøvet det før, lige som målerplaceringer, afregning og data- og driftsovervågning er nyt for os, men vi synes, at resultatet er tilfredsstillende. Hvis vi skal tilbyde nye forbrugere dette koncept i fremtiden, bliver forbrugerbetalingen lidt højere, siger projektleder Søren Junge Bak. 

Læs hele rapporten til højre for denne artikel.