03. maj 2019 Nyt fra Grøn Energi

Deltag i undersøgelse om overskudsvarme i Europa

Spørgeskemaundersøgelse af overskudsvarme i fjernvarmen i hele Europa. 

I EU-projektet ReUseHeat undersøges potentialet for lav-temperatur overskudsvarme i bynære områder. Dette gøres blandt andet i en spørgeskemaundersøgelse til fjernvarmeselskaber, virksomheder og andre, som overvejer at udnytte overskudsvarme. Fokus er særligt på overskudsvarme fra datacentre, spildevandsrensning, servicebygninger og transport.

Ved at deltage i spørgeskemaundersøgelsen bliver man en del af en offentlig database og bidrager til vidensdeling om overskudsvarme i hele Europa. Spørgeskemaet er på engelsk og udfyldes her

Deltagere i spørgeskemaundersøgelsen kan blive udvalgt til en gratis forundersøgelse af deres overskudsvarmeprojekt. Denne forundersøgelse bliver del af ReUseHeat-projektet.

Grøn Energi deltager i ReUseHeat og skal blandt andet være med til at opsamle projektets resultater i en håndbog til udnyttelse af overskudsvarme i Europa.

Læs mere om projektet og Grøn Energis rolle her