28. mar 2019 Nyt fra Grøn Energi

Politisk aftale om overskudsvarme er god for klimaet

Det er en gevinst for forbrugerne, industrien og klimaet at udnytte mere industriel overskudsvarme. Men skal det fulde potentiale indfries, kræver det, at myndighederne får opdateret deres indsigt i den teknologiske udvikling, mener Grøn Energi.

- Hvis vi skal sikre et effektivt og bæredygtigt energisystem, så kræver det, at vi bliver bedre til at udnytte endnu mere overskudsvarme. Det vil den aftale, som politikerne netop har indgået, give grobund for, så det er jeg meget tilfreds med, siger bestyrelsesformand i tænketanken Grøn Energi, Anders Eldrup.

Der er udsigt til et større og stærkere samarbejde mellem industrien og fjernvarmen med dagens aftale om overskudsvarme. Rammen er nu sat for industriens og fjernvarmeselskabernes investeringer i at omsætte overskudsvarme til fjernvarme. Det er en god nyhed, lyder det fra fjernvarmens tænketank, Grøn Energi

- Hvis vi skal sikre et effektivt og bæredygtigt energisystem, så kræver det, at vi bliver bedre til at udnytte endnu mere overskudsvarme. Det vil den aftale, som politikerne netop har indgået, give grobund for, så det er jeg meget tilfreds med, siger bestyrelsesformand i tænketanken Grøn Energi, Anders Eldrup

Med indførelsen af en balanceret afgift på overskudsvarme, en lavere elvarmeafgift samt udfasningen af PSO, er kimen lagt til, at det bliver mere rentabelt for industrien og for fjernvarmesektoren at udnytte overskudsvarmen. Tænketanken Grøn Energi har tidligere beregnet, at flere end 220.000 danske husstande kan få opvarmet deres bolig med overskudsvarme, hvis det fulde potentiale udnyttes.

Teknologiudviklingen har overhalet myndighederne
Dog, lyder det fra bestyrelsesformanden, at det meget store potentiale af overskudsvarme, fx fra datacentre, som kun kan udnyttes ved hjælp af en varmepumpe, først kan realiseres, når myndighederne får justeret afgiftsreglerne, så afgifterne ikke kommer til at modarbejde den type overskudsvarme. Det handler om, at de supereffektive varmepumper i fjernvarmen, vi ser komme, naturligvis skal betale afgift af deres strømforbrug, men ikke skal rammes oven i af en stor afgift på overskudsvarme.

- Overskudsvarmen fra de mange nye datacentre kommer med relativt lave temperaturer. Med de nyeste varmepumper er det fuldt ud muligt også at nyttiggøre denne varme meget effektivt. Derfor bør forliget tryktestes for, om det i praksis lykkes at udnytte denne betydelige nye varmekilde. Uden at det er tilfældet, har vi ikke nået målet om at drage nytte af overskudsvarmen i vores energiforsyning. Jeg synes derfor, vi bør stille krav til myndighederne om, at de får opdateret deres indsigt i den teknologiske udvikling, sådan at vi kan sikre nogle mere retvisende beregningsforudsætninger, så vi kan fremme anvendelsen af overskudsvarme, siger Anders Eldrup.

De politiske partier har også aftalt, at en af uoverensstemmelserne i forhandlingerne, nemlig udsigten til, at overskudsvarmen skal prisreguleres, først skal aftales endeligt i løbet af efteråret. Det hilser bestyrelsesformanden velkommen.

- Der er ingen tvivl om, at en udskydelse af beslutningen er bedre, end at politikerne vedtager en model, der vil modarbejde intentionen i aftalen. Derfor håber jeg også, at man politisk bliver enige om en model, der reelt vil sikre bedre betingelser for udnyttelse af overskudsvarme. Det vil være den rigtige løsning for vores energisystem, for klimaet, men først og fremmest fjernvarmekunderne, siger Anders Eldrup.

For mere information, kontakt: 
Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi på telefon 2925 2948 eller via e-mail.