22. mar 2019 Nyt fra Grøn Energi

Ny analyse om målerdata for fjernvarmeforbrug

Fleksibelt energiforbrug i bygninger fremmes med data med høj opløsning, viser ny analyse fra Energistyrelsen, Grøn Energi har arbejdet på.

Der er stort potentiale for at fremme energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger ved at bruge data om bygninger og deres energiforbrug på en ny og mere smart måde, viser en ny analyse.

Energistyrelsens analyse "Kommuner og regioners adgang til egne forsyningsdata" er udarbejdet af Grøn Energi, Transition og EWII. Redegørelsen for barrierer for kommuner og regioners adgang til fjernvarmedata på timebasis er datagrundlag for styrelsens arbejde med energiledelse. 

Udover at der i rapporten opstilles forslag til tiltag, som kan forbedre arbejdet med målerdata, indeholder den også en kortlægning af, hvilke målere fjernvarmeselskaberne har, og hvad målerne kan.

Kortlægningen viser, at stort set alle installerede fjernvarmemålere teknisk kan indsamle og levere data, som afspejler forbruget i bygninger per time. En del målere vil dog skulle have en mindre opgradering for at kunne det.

En anden begrænsende faktor er de bagvedliggende systemer til indhentning og formidling af data samt de anvendte energiledelsessystemer i kommuner og regioner.

Læs mere og find analysen til øverst højre for denne nyhed.