04. mar 2019 Nyt fra Grøn Energi

Fjernvarmen tænder for grøn strøm i fremtidens forsyning

Tre årsager til, at fremtidens energisystem behøver store varmepumper. 

Fjernvarmesektoren er på vej ind i en ny æra. Forbrugere og fjernvarmeværker vil kunne vælge forsyningsform, brændsler og hastigheden af fremtidige grønne investeringer. Det er sikkert og vist, at fjernvarmen om lidt sætter pegefingeren på ”on-knappen” til at opvarme boliger i fjernvarmen med grøn elektricitet som drivkraft.

Det kommer langt overvejende til at ske med store el-drevne varmepumper, som booster alt fra naturlige energikilder som geotermi, overskudsvarme og fjernkøling fra og til industrien, grund- og spildevand, hav, fjorde, selv luften bliver en grøn energikilde for fjernvarmen. 

I dag fylder store varmepumper ikke synderligt meget i fjernvarmen, selv om 40 ud af 400 fjernvarmeværker har investeret i en stor varmepumpe. Varmepumperne bidrager med knap 2 procent af den samlede fjernvarmeforsyning. Men nu skal der fart på investeringer. Forhåbningen er, at måske 250 fjernvarmeselskaber vil investere i store varmepumper og installere samlet varmekapacitet på cirka 1.800 MW og til den tid dække op til 25 procent af fjernvarmens samlede forsyning. Resten vil overvejende være alt fra sol, biomasse, affald, elvarme og biogas.

Tre årsager til varmepumperne
Der er mindst tre årsager til, at fremtidens energisystem har brug for store varmepumper i fjernvarmen. Den første årsag er, at energi fra andre kilder end fra vind og sol kan opsamles via store varmepumper. Kun store varmepumper kan hente energi ud af lunkent spildevand, grundvand, udeluft, havvand, overskudsvarme og samtidig løse industriens behov for køling.

Den anden årsag er, at fjernvarme med store varmepumper kan binde energisystemet med el, gas og fjernvarme som rygrad sammen. Integration på tværs af systemer bliver en afgørende brik i bæredygtig omstilling. Varmepumperne i fjernvarmen kobler så at sige energisystemerne og bringer fleksibilitet og værdi til den samlede danske forsyningssektor.

Den tredje årsag er, at fjernvarmens omfattende brug af varmepumper fortsat kan opretholde tårnhøj nytteeffektivitet, som er den langsigtede forsikring for konkurrencedygtigt fjernvarmesystem.

Især elsystemet kommer til at nyde gavn af de store varmepumper og de elkedler (elpatroner), fjernvarmen vil investere i. I dag aftager fjernvarmen 1,5 procent af det samlede elforbrug i Danmark. I 2030 skal fjernvarmens samlede elforbrug være op imod 8-10 procent af det samlede elforbrug i Danmark.