05. feb 2019 Nyt fra Grøn Energi

Projekt inspirerer til samarbejde om køling og overskudsvarme

Grøn Energi og Rambøll går sammen om et inspirationskatalog, som hjælper virksomheder og fjernvarmeselskaber til mere og bedre samarbejde. 

Der er et stort potentiale for at integrere virksomheders kølebehov og produktion af varme til fjernvarmen med store varmepumper.

Store varmepumper drevet på el opsamler energi fra eksempelvis overskudsvarme. Pumperne er vigtige elementer i elektrificeringen af fjernvarmen og integrationen af el- og varmesystemerne.
 
Varmepumper bliver endnu mere energieffektive, hvis de benyttes til samproduktion af varme og køling. I de senere år er opbygning af køleinfrastruktur begyndt, men udviklingen er stadig træg. Carlsbergbyen, Høje Taastrup Fjernvarme og Copenhagen Markets, Aarhus Universitet, DTU, Københavns Lufthavne, Tårnby Forsyning og Frederiksberg Forsyning er blandt fjernkølingsprojekterne. 

Brug for inspirationskatalog
Eksperter fra virksomheder og energibranchen kom ved varmepumpecampen med to klare anbefalinger for intergration af fjernvarme og fjernkøling med varmepumper i danske energisystemer.

Den første var at skabe et inspirationskatalog som viser muligheder, forretningsmodeller, eksempler, ideer og gode råd. Kataloget handler om overskudsvarme og fjernkøling, men også om andre muligheder, hvor fjernvarmeselskaberne leverer services til virksomheder.

Kataloget skal støtte anbefaling nummer to med fokus på at skabe tålmodig, nysgerrig og lokal dialog, der skal føre til nye og billigere løsninger for begge parter. Det giver projekter, der bliver gennemført og er langtidsholdbare. 

Sådan bliver kataloget til
Inspirationskataloget bliver til i dialog med virksomheder og fjernvarmeselskaber. Indholdet udvikles med interviews og en workshop om blandt andet forretningsmodeller. Kataloget forventes at indeholde erfaringer fra idriftsatte anlæg, nye ideer, gode råd til opstart af samarbejde, overblik over lovgivning og casebeskrivelser.

Inspirationskataloget udkommer i 2019.