05. feb 2019 Nyt fra Grøn Energi

Nyt projekt: Overskudsvarme fra datacentre

Energisektor, rådgivere og datacentrene går sammen i nyt projekt, der skal bane vejen for udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre, som skal lykkes, mener Grøn Energi.

Overskudsvarme fra datacentre benyttes kun som fjernvarme få steder i landet. Ved Facebook i Odense, er man i færd med at sikre udnyttelse, mens det andre steder i landet formentlig ikke kommer til at ske, blandt andet fordi udnyttelse af overskudsvarme ikke er tænkt ind i datacenterprojektet fra begyndelsen.

Et nyt projekt, der har fået støtte fra Smart Energi-puljen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, samler erfaringer og kompetencer i fjernvarme, datacentre, rådgivning og elsystem med Grøn Energi som projektleder.

- At udnytte overskudsvarmen fra datacentrene kræver store investeringer i fjernvarmenettet samtidig med, at det kræver investeringer i udviklingen af datacentret, så overskudsvarmen kan opsamles og videredistribueres. Men hvad der præcist skal til, og hvornår beslutningerne, der skal sikre udnyttelse af overskudsvarme, skal træffes, mangler vi viden om, siger Hanne Kortegaard Støchkel, konsulent i Grøn Energi.

- Nu samler vi den nødvendige viden, som vi mener, der skal til for, at vi kan styrke viden om overskudsvarme fra datacentre og skabe fornuftigt beslutningsgrundlag for de kommende overskudsvarmeprojekter. Det skal lykkes, så vi får udnyttet den enorme ressource, overskudsvarme er, supplerer hun.

Derfor haster det
Konkret skal det nye projekt styrke samarbejdet mellem relevante aktører, datacentre, fjernvarmeselskaber, elnetselskaber og myndigheder.

- Enkelte af de nye store datacentre er så godt som opført, og flere virksomheder står på spring for at sætte spaden i jorden. Hvis overskudsvarmen skal udnyttes omkostningseffektivt, kræver det, at de involverede tænker overskudsvarmen ind fra starten i placering og indretning af datacentre. Derfor haster det med at få et solidt vidensgrundlag, mener Hanne Kortegaard Støchkel.

Udover at samle viden skal projektpartnerne gennemføre to arrangementer, producere informationsmateriale og formidle resultater i ind- og udland. Projektet løber til udgangen af 2019.

 

De står bag projektet:

Grøn Energi / Dansk Fjernvarme er projektleder på projektet og vil bidrage med viden om fjernvarmesystemer, overskudsvarme og integration mellem energisystemer

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, med en lang erfaring i rådgivning af selskaber og myndigheder om energisystem og overskudsvarme.

Datacenter Industrien repræsenterer de nuværende og kommende datacentre, der vil kunne levere store mængder overskudsvarme.

Intelligent Energi deltager i projektet med sin viden om elnettet og elsystemet