10. jan 2019 Nyt fra Grøn Energi

Kombinér teknologier ved investering i nye anlæg

Grøn Energi-analyse viser, at fjernvarmeværker med fordel kan kombinere teknologier, når de skal investere i ny teknologi.

Grøn Energis nye analyse af hundredvis af investeringskombinationer viser, at teknologidiversitet er vigtig for økonomien i fjernvarmeværkers investeringer.

Analysen tager udgangspunkt i et naturgasfyret kraftvarmeværk, der ved investering i en elvarmepumpe opnår den laveste varmeproduktionspris ved en pumpe i størrelsen 11-13 MW varme. Biomassekedler giver den bedste pris i størrelsesordenen 9-11 MW varme. I forhold til referencen naturgas kan fjernvarmeværket reducere varmeproduktionsprisen til omkring 310 kr./MWh.

Scenarierne viser også, at værkerne med fordel kan kombinere flere teknologier, så eksempelvis solvarme og elkedler kan bidrage til reducere varmeproduktionsprisen mere og desuden bidrage til at omstille grønt til fossilfrit værk.

Synergi med biomasse og sol
Analysen påviser også synergi mellem elvarmepumper og biomassekedler, så lige store investeringer i elvarmepumpe og biomassekedel ofte er fordelagtige. Analysen viser også, at solvarmeanlæg kombineret med elvarmepumpe reducerer driftstimerne på varmepumpen, da der er sammenfald mellem de to i sommerperioden. Her vil en elvarmepumpe på udeluft have høj COP, og solvarmeanlægget vil have størstedelen af sin varmeproduktion.

Med grundbeløbets bortfald og målsætninger om grøn omstilling har naturgasfyrede kraftvarmeværker store udfordringer. Mange værker skal derfor investere i ny produktionsteknologi, samtidig med at varmeprisen minimeres, og klimapåvirkninger skal undgås. Valget står ofte mellem en el-varmepumpe og en biomassekedel. Desuden overvejer mange værker at investere i solvarme og elkedler.