06. dec 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Varmepumper og fjernvarme er nøgler til fremtidens energi

60 deltagere arbejdede ved temadag på at få flere store varmepumper i dansk fjernvarme.

Store varmepumper står øverst på mange fjernvarmeselskabers ønskesedler, men først skal vejen banes for den grønne teknologi.

- Vi markerer i dag, at fjernvarmebranchen som del af vores grønne omstilling gerne vil benytte store varmepumper, der jo kan benytte alt fra virksomheders overskudsvarme til udeluft. Det er for eksempel nu, vinduet er åbent for at benytte datacentres overskudsvarme, siger Hanne Kortegaard Støchkel fra Grøn Energi.

Hun leder dagens temadag om store varmepumper i Fjernvarmens Hus i Kolding. 60 deltagere fra fjernvarmeværker og andre virksomheder arbejdede her på at få flere store varmepumper i det danske fjernvarmesystem.

- Fjernvarmen er en nøglespiller i udviklingen af fremtidens grønne energisystem. Fjernvarmen skal derfor tænkes ind og deltage i hvert skridt på vejen mod det fuldt integrerede system, som vi i fællesskab må tage ét skridt ad gangen henimod, siger Hanne Kortegaard Støchkel.

Nogle af skridtene er at få ryddet forhindringerne for varmepumperne af vejen. På varmepumpecampen definerede mange af de samme deltagere som i dag seks anbefalinger for varmepumpernes gennembrud, som de arbejdede beslutsomt videre med i dag.

Temadagen og campen indgår i Grøn Energi, PlanEnergi og DFP’s projekt ”Markedsgennembrud for store varmepumper”, som er støttet af "Smart Energi-puljen" under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der dermed også er interesseret i at fremme de store varmepumper.